Σπάρτη: Αρχίζει και πάλι το Κοινωνικό Φροντιστήριο

kathigitis

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας και έχοντας υπόψη το υψηλό οικονομικό κόστος που καταβάλλεται ετησίως από τους γονείς για την παιδεία, ο δήμος Σπάρτης θεωρεί επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου για την παροχή δωρεάν εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα.

Η παρεχόμενη βοήθεια στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου προσφέρεται αφιλοκερδώς από εθελοντές εκπαιδευτικούς.

Τα δωρεάν μαθήματα (σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, έκθεση, βιολογία, αρχαία ελληνική γλώσσα, λατινικά, ιστορία, αρχές οικονομικής θεωρίας, ξένες γλώσσες, μαθήματα του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου και γραμμικό σχέδιο) θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στο 2ο Λύκειο Σπάρτης.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα του δήμου είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο μαθητή, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Για τη συμμετοχή θα πρέπει να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής (παρέχεται από την υπηρεσία) από τον γονέα ή κηδεμόνα (όταν αφορά ανήλικο μαθητή) ή αίτηση του ενδιαφερόμενου (σε περίπτωση ενήλικου μαθητή).

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (όταν προσκομίζεται διαβατήριο, είναι απαραίτητη και η άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους).

γ) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους (αντίγραφο Ε1 και Ε9), ενώ απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους εάν είναι διαζευγμένοι (το διαζύγιο) και εάν είναι σε διάσταση ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο.

δ) Κάθε άλλο έγγραφο, εφόσον υπάρχει, που τεκμηριώνει την οικονομική δυσκολία ή αποτελεί κοινωνικό κριτήριο, όπως κάρτα ανεργίας, βιβλιάριο απορίας, δάνεια, γνωμάτευση αναπηρίας κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του δήμου Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 27310 22226 (εσ. 121,122,123,124).

Πρόσκληση προς τους καθηγητές

Ο δήμος καλεί και φέτος όσους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αδιόριστους, διορισμένους, συνταξιούχους) επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2015-2016 να δηλώσουν την πολύτιμη εθελοντική συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή.

Προκειμένου να καταρτιστεί εγκαίρως το πρόγραμμα λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές να δηλώσουν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου ειδικότητα, μαθήματα και ώρες που προτίθενται να διαθέσουν εβδομαδιαίως. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Σπάρτης, στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.