ΑΣΕΠ: Δύο μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ Μολάων

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 37 θέσεων τακτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του υπουργείου Υγείας. Δύο από αυτές τις θέσεις αντιστοιχούν σε ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ Μολάων.