Ασφαλιστικό: Ποιες οι βελτιωμένες προτάσεις της κυβέρνησης

Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης υπέρ των ηλικιακά νεότερων και πλέον αδύναμων κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών, που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στους εκπροσώπους μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων, όπως προανήγγειλε την Κυριακή στο Tae Kwon Do, είναι:

Νέοι επιστήμονες
1. Για την πρώτη πενταετία άσκησης επαγγέλματος: Υπολογισμός των εισφορών στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή στα 468 ευρώ, αντί για τα 586.
2. Για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης επαγγέλματος: Εισφορά στο 14% αντί για 20%.
3. Για τα επόμενα τρία χρόνια άσκησης επαγγέλματος: Εισφορά στο 17%, αντί για 20%.

Άνεργοι
1. Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγέλματος.
2. Οικονομική ενίσχυση ανέργων, μέσω ειδικού λογαριασμού που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.

Εργαζόμενοι με μπλοκάκι
Εισφορά 6% αντί για 20%. Το υπόλοιπο της εισφοράς θα καταβάλλεται από τον εργοδότη.

Μεταβατικές διατάξεις για την προστασία των πιο αδύναμων
1. Κλιμακωτή αύξηση των εισφορών για τα εισοδήματα από 12.000 ευρώ και άνω, ώστε οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες να προστατεύονται από υπερβολικές επιβαρύνσεις.
2. Για εισόδημα έως 12000, οι εισφορές είναι ήδη χαμηλότερες σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα.