Αυτοδιοίκηση: Ώρα για διαμόρφωση συναντιλήψεων

stilo

stilo

Οι πολίτες αναμένουν ουσιαστική συνεργασία των αιρετών όλων των συνδυασμών και όλων των τάσεων

Οι εκλογές τελείωσαν και από τον Σεπτέμβριο αρχίζει η πενταετής θητεία για τους νεοεκλεγμένους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Πολλά άστοχα γεγονότα συνέβησαν κατά την προεκλογική περίοδο, είναι ώρα όμως να ξεχαστούν για να μπορέσουν οι αυτοδιοικητικές περιοχές να βάλουν θεμέλια για νέα ώθηση προς τα εμπρός, στηριγμένα στη συνεργασία των δημοτών τους και στην αλληλεγγύη μεταξύ τους. Οι καιροί επιβάλλουν οι κούφιες γενικόλογες διακηρύξεις για ίση αντιμετώπιση των πολιτών να γίνουν αυτή τη φορά ουσιαστικές προτάσεις που να οδηγούν στη διαμόρφωση συναντιλήψεων. Στην άσχημη οικονομική κατάσταση, που η διάρκειά της υπερβαίνει τη θητεία των αιρετών, αποτελούν πολυτέλεια οι ηγεμονισμοί και οι ρεβανσισμοί που εμφανίζονταν συχνά κατά το παρελθόν. «Οι καιροί ου μενετοί», όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Όπως η γενικευμένη κρίση που ταλαιπωρεί τη χώρα εδώ και πέντε χρόνια, και κανείς δεν γνωρίζει για πόσο ακόμα, έχει δημιουργήσει εκτεταμένη αμφισβήτηση των πολιτικών που τη διαχειρίστηκαν, έτσι και παρατεταμένη στασιμότητα σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο θα οδηγήσει σε γενικευμένη απαξίωση όχι μόνο στο έργο αλλά και στα πρόσωπα των αιρετών της αυτοδιοίκησης.

Μπροστά στη νέα περίοδο που αρχίζει, οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης έχουν υποχρέωση να εγκαταλείψουν πολιτικές παρμένες από τον τρόπο λειτουργίας του κεντρικού πολιτικού συστήματος και να μιλούν με καθαρότητα και αντικειμενικότητα για τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν και τους προγραμματισμούς που σχεδιάζουν. Ασφαλώς οι ομάδες που πλειοψήφησαν έχουν τον πρώτο λόγο. Οι καταστάσεις όμως επιβάλλουν, ιδιαίτερα στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, οι πλειοψηφίες να κινούνται με λογικές συνεργασίας και οικοδόμησης μέτρων που θα κατατείνουν στη διαμόρφωση συναντιλήψεων και μάλιστα σε δύο επίπεδα˙ συναντιλήψεις στο εσωτερικό των συλλογικών οργάνων, αλλά και συναντιλήψεις μεταξύ των επιμέρους περιοχών του αυτοδιοικητικού τους οργανισμού. Καλό θα είναι να μην ξεχνούν ότι η μονοπώληση των προνομίων μεταξύ των μελών της κυρίαρχης ομάδας, που διαμόρφωνε μακροχρόνια η πολιτική εξουσία, ήταν η κύρια αιτία της χρεοκοπίας της χώρας μας, αλλά και της απαξίωσης των ατόμων που προωθούσαν αυτό το στυλ άσκησης της εξουσίας.

Οσοι θεσμοί εποπτείας από την κεντρική διοίκηση και αν διαμορφώνονται, η αυτοδιοίκηση έχει εκτεταμένα νομοθετικά προνόμια που επιτρέπουν πρωτοβουλίες στη διαχείριση των υποθέσεων της θεσμικής της αρμοδιότητας. Η αποτελεσματική άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων επιτρέπει τη δημιουργία ικανοποιητικού επιπέδου συνθηκών για τους πολίτες σε θέματα καθημερινότητας, αλλά και ικανοποίηση για τους αιρετούς, ως αποτέλεσμα της ανταπόκρισης στην εμπιστοσύνη των εκλογέων. Η διαμόρφωση συναντιλήψεων που προαναφέραμε ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την ανταπόδοση της εμπιστοσύνης των εκλογέων, γιατί έτσι η ανταπόδοση αποκτά καθολικότητα απευθυνόμενη σ` ολόκληρη την αυτοδιοικητική περιοχή.

Θα ήταν παράλειψη, αν αυτοί οι γενικοί προβληματισμοί δεν εξειδικεύονταν στην περιοχή μας, τη Μάνη. Από τη διάταξη του προεκλογικού σκηνικού προκύπτει ότι στην Ανατολική Μάνη είχε διαμορφωθεί, από την περίοδο προ των εκλογών, μια σημαντική εσωτερική ομογενοποίηση. Το στοιχείο αυτό δίνει τη δυνατότητα η διαμόρφωση συναντιλήψεων να βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο και δεν απομένει παρά η εφαρμογή στην πράξη του καταμερισμού των έργων μεταξύ των προσώπων αλλά και των επιμέρους περιοχών. Είναι όμως αναγκαίος ο ισχυρός συντονισμός, που θα αποσκοπεί στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στόχων και η έγκαιρη αντιμετώπιση των τυχόν εμποδίων. Στη Δυτική Μάνη μπορεί να μην προέκυψε εσωτερική ομογενοποίηση πριν από τις εκλογές, αλλά αποτελεί σημαντικό θετικό στοιχείο αφετηρίας ότι οι επικεφαλής των παρατάξεων που ανταγωνίστηκαν στις εκλογές είναι έμπειροι αυτοδιοικητικοί και γνωρίζουν σε πρακτικό επίπεδο την αναγκαιότητα των συνεργασιών και τα θετικά κοινωνικά αποτελέσματα που παράγονται απ` αυτές. Αυτές οι αφετηρίες διαμορφώνουν το κατάλληλο υπόστρωμα για να καταπολεμηθούν πικρίες και μικροεγωισμοί και να διαμορφωθεί η κατάλληλη συναισθηματική ατμόσφαιρα, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή θετικών αποτελεσμάτων στην εκτεταμένη αυτοδιοικητική θητεία των νεοεκλεγμένων αυτοδιοικητικών οργάνων.

Κλείνομε τον προβληματισμό μας με την ίδια αισιόδοξη προοπτική που διατυπώθηκε απ` αυτή τη θέση και στα δύο προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας. Πιστεύομε ότι ο αυτοδιοικητικός τομέας είναι κατάλληλου μεγέθους, αλλά και χρονικά επίκαιρη η απόπειρα εφαρμογής σ` αυτόν μεταβολών που οδηγούν στην αποκατάσταση της έννοιας «πολιτική» στον αρχικό ορισμό της. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει δυναμική στους πολίτες που μπορεί να δημιουργήσει εστίες κοινωνικής εξυγίανσης και πολιτικής κάθαρσης. Οι εστίες αυτές στη συνέχεια θα μπορούν ευκολότερα να αποκτήσουν γενικευμένο χαρακτήρα, ενισχύοντας τη γενικευμένη πορεία επαναφοράς της πολιτικής στον αρχικό ορισμό της.

____________________________________________

(Άρθρο της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας “Μανιάτικη Αλληλεγγύη” από το φύλλο Ιουνίου)