Αύριο αναμένονται τα προνοιακά επιδόματα από το Δήμο Σπάρτης

AmeA

AmeA

Ο δήμος Σπάρτης προχώρησε άμεσα στην έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων στο νομό Λακωνίας. Ήδη τα εντάλματα εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των διακαιούχων αναμένεται να πιστωθούν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.