Αύριο καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ του 2015

Αύριο Παρασκευή, 24 Iουνίου, θα καταβληθούν από τον ΟΓΑ σε 12.984 δικαιούχους τα οικογενειακά επιδόματα (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) των εκκρεμών αιτήσεων (A21) έτους 2015, που ελέγχθηκαν μέχρι 11/4/2016 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 10.211.706 ευρώ.