Βέβαιη η χρεοκοπία της ΔΕΥΑΣ σύμφωνα με τον πρόεδρό της

Στην παρακάτω ανακοίνωση προχώρησε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σπάρτης Θέμης Πατσιλίβας αποποιούμενος τις ευθύνες για την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης, η οποία, όπως υποστηρίζει, οδηγείται σε βέβαιη χρεοκοπία. Όπως αναφέρει αναλυτικά:

“Αγαπητοί συμπολίτες,

Την 1 Σεπτεμβρίου 2019, με εντολή του δημάρχου Σπάρτης, ανέλαβα την διοίκηση της ΔΕΥΑΣ.

Από τα στοιχεία που μου δόθηκαν από τις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες, διαπίστωσα, πως η ΔΕΥΑΣ είναι μια υπερχρεωμένη επιχείρηση, η οποία οδηγείται σε βεβαία χρεοκοπία, αφού:

1. Οι φαινομενικές υποχρεώσεις της την 1η Σεπτεμβρίου ήταν 6.182.838,82 ευρώ.

2. Αλλά εάν σε αυτό το ποσό προσθέσουμε και τα 2.382.800,81 ευρώ που χρηματοδοτήθηκε η ΔΕΥΑΣ από το υπουργείο εσωτερικών για την αφομοίωση του τεράστιου ήδη χρέους της προς την ΔΕΗ (χρήματα φορολογουμένων που τα στερήθηκε η πολιτεία και ο δήμος, με συνέπεια να μη φτιαχτούν πεζοδρόμια, δρόμοι, πάρκα κλπ), φτάνουμε σε ένα ύψος ανοιγμάτων της τάξης των 8.565.639,63 ευρώ.

3. Σε αυτό το χρέος, πολύ πιθανόν, να προστεθούν ακόμα

Α) 500.000 – 700.000 ευρώ, που διεκδικούνται με δικαστικές αγωγές από τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΣ.

Β) 550.000 περίπου από τον εργολάβο της υλοποίησης του έργου της ύδρευσης της Σπάρτης για αντίστοιχες υπερβάσεις.

Γ) 200.000 ευρώ για την καταβολή του ΦΠΑ για το ενταγμένο έργο στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ με τίτλο “επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρατήρησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στην ΔΕ Σπαρτιατών” γιατί δεν κρίθηκε επιλέξιμο.

4. Οι οφειλές πελατών της ΔΕΥΑΣ στις 31/8/2019 φαίνοντο να ήταν 2.607.674,88 ευρώ, μαζεμένα εδώ και πολλά χρόνια.

Μεγάλο μέρος από αυτά δεν είναι πλέον εισπρακτέα. Εάν μπορούσαν να τα εισπράξουν, γιατί δεν τα εισέπρατταν τόσα χρόνια;

5. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ της οποίας οι υποδομές είχαν ήδη αφεθεί στη φθορά και τη γήρανσή τους.

6. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που κάθε μήνα συνέχιζε να χάνει περίπου 80 χιλ. ευρώ κάθε μήνα.

7. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ στην οποία δεν υπάρχει ψηφιακό σύστημα που να μετράει τις εισροές και τις εκροές των υδάτων (αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στα καύσιμα) στο δίκτυο ύδρευσης Σπάρτης.

8. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ στην οποία δεν υπάρχει κανένα σύστημα εντοπισμού απώλειας πίεσης του νερού, εντοπισμού βλαβών, απώλειας ύδατος και κλοπής νερού!

9. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ η οποία δεν είχε κανένα σχέδιο για αυτόματη διακοπή του νερού σε μεγαλοφειλέτες, αλλά ούτε και συγκεκριμένο όριο διακοπής νερού.

10. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ με:

A) Μόνο ένα ταμείο εντός Σπάρτης και

B) Κανένα ταμείο στις περιφερειακές ενότητες.

11. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ χωρίς κανένα σύστημα κινήτρων για τους συνεπείς πελάτες, ή εκπτώσεων σε πελάτες που αποστέλλουν ηλεκτρονικά την ένδειξη του υδρομέτρου τους.

12. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που όχι μόνο δεν έχει εγκαταστήσει ούτε ένα ψηφιακό μετρητή, αλλά ούτε καν έχει ετοιμάσει μια μελέτη για τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού από τον οποίο θα μπορούσε να εκμαιευτεί η βέλτιστη λύση, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά.

13. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ η οποία δεν έχει τόσα χρόνια δημιουργήσει μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης λογαριασμών και ειδοποιητηρίων διακοπής, που να αποτρέπει την ανθρώπινη ή ρουσφετολογική παρέμβαση.

14. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ στην οποία δεν υπάρχει κανένα σύστημα ορθολογιστικής αξιολόγησης του κόστους αποκατάστασης βλαβών.

15. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ στην οποία δεν υφίσταται κανένα σύστημα μέτρησης του κόστους παραγωγής ανά κυβικό.

16. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ στην οποία δεν υφίσταται κανένα σύστημα μέτρησης εισροής νερού από τις πηγές, διαρροών και κατανάλωσης.

17. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ στην οποία δεν έγινε τόσα χρόνια τώρα, καμιά προσπάθεια εντοπισμού των υδροκλοπών.

18. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που δεν έχει τοποθετήσει κάποιο μηχανογραφικό σύστημα ανάθεσης εργασιών του προσωπικού, προκειμένου να γίνεται ορθολογιστική διαχείριση του εργατικού δυναμικού της.

19. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που απαιτεί συμπληρωματικό έργο αντικατάστασης αγωγών και επέκτασης των δικτύων, με άδεια ταμεία!

20. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ χωρίς να έχει συντάξει ενιαίο κανονισμό ύδρευσης, για όλες τις ΔΕ, ενώ έχουν παραμείνει οι κανονισμοί ύδρευσης των πρώην κοινοτήτων!

21. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που δεν διαθέτει μηχάνημα εντοπισμού βλαβών στο υπόγειο σύστημα αγωγών, με αποτέλεσμα να καθυστερεί ο εντοπισμός της βλάβης (άσκοπες καταστροφές οδοστρώματος, τεράστιες απώλειες ύδατος, έλλειψη ύδατος στους πολίτες, και χαμένες εργατοώρες του προσωπικού).

22. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που δεν διαθέτει και δεν έγινε καμία προσπάθεια να αποκτήσει ιδιόκτητα γραφεία, η τουλάχιστον να στεγαστεί σε δημοτικά κτήρια, για εξοικονόμηση ενοικίων.

23. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που δεν επένδυσε ούτε ένα ευρώ σε ΑΠΕ για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και δεν είχε συντάξει ή προετοιμάσει κανένα σχέδιο σχετικά.

24. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που δεν διαθέτει και δεν επένδυσε σε προμήθεια σκαπτικών μηχανημάτων έργου, με αποτέλεσμα και οι πιο απλές τομές εδάφους να γίνονται με συμβάσεις με ιδιώτες – εργολάβους, με τεράστιο κόστος.

25. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που δεν διαθέτει μηχανολόγο μηχανικό, την πλέον αρμόδια ειδικότητα για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

26. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που δεν είχε προχωρήσει σε καμία καταγραφή και αποτύπωση του υπόγειου δικτύου με αποτέλεσμα, κάποιες φορές οι τεχνικοί, να ψάχνουν στα τυφλά για την όδευση των δικτύων, ανοίγοντας τρύπες στο οδόστρωμα αναζητώντας τις βλάβες από πληροφορίες, η απ ότι θυμάται ο οποιοσδήποτε.

27. Παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που δεν είχε και δεν έχει καμία καταγραφή αποτύπωση της θέσης των υδρομέτρων στις οικίες των καταναλωτών, σε όλο τον χώρο ευθύνης της ΔΕΥΑΣ, με αποτέλεσμα ο υδρομετρητής να ψάχνει στα τυφλά να βρει την θέση των υδρομετρητών.

Αγαπητοί συνδημότες,

Αυτά κληρονομήσαμε και κάποιοι στο ΔΣ αρνούνται να κατανοήσουν την ανάγκη για ριζοσπαστικές λύσεις και προτιμούν να “πετάνε την μπάλα στην εξέδρα”, ζητώντας νέες αναβολές και καταθέτοντας επιφανειακές αντιπροτάσεις στην κάθε πρωτοβουλία για ανάταξη της επιχείρησης (όπως για παράδειγμα, “ζητείστε από το Κράτος να καλύψει τις τεράστιες ζημιές”, ή “να δανειστεί ο δήμος 1 εκατ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών για να τα βολέψουμε λίγους μήνες και μετά να ζητήσουμε ρύθμιση του χρέους”, και άλλα τέτοια.

Μπροστά σε αυτήν την ζοφερή εικόνα, έπρεπε να παρθούν μέτρα οργανωτικά, λειτουργικά, και οικονομικά, για να αποτραπεί η κατάρρευση της ΔΕΥΑΣ.

Συντάχτηκαν μελέτες χρηματοοικονομικές, κόστους-οφέλους, από την υπηρεσία και από εξειδικευμένο εξωτερικό γραφείο, προτείνοντας λύσεις.

Ο κοινωνικός διάλογος και ο διάλογος με την αντιπολίτευση και τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ, ήταν εξαντλητικός επί μήνες.

Στις 12/5/2020 κατά την συζήτηση του θέματος της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020, επειδή η πρόταση που υπέβαλα θα καταψηφιζόταν, ετέθη θέμα αναβολής του θέματος και απεφασίσθη η αναβολή, με ψήφους 6-5 σε σύνολο 11 συμβούλων.

Φυσικά η αντιπολίτευση, δεν είχε προσκομίσει δική της τιμολογημένη πρόταση και ζήτησε να συνεχίσει η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική, ακριβώς αυτή η οποία έφερε την ΔΕΥΑΣ στα πρόθυρα της οικονομικής διάλυσης.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΣ παρότι ολιγάριθμοι , και ο διευθυντής αυτής, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί η προσφορά των υπηρεσιών και αγαθών της επιχείρησης σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα, εφαρμόζοντας τις πολιτικές αποφάσεις της νέας διοίκησης, και τη βούληση του δημάρχου Σπάρτης κ. Πέτρου Δούκα.

Τα βήματα μας είναι μελετημένα προσεκτικά με στοχευμένες δράσεις.

Προσωπικό, διεύθυνση και νέα διοίκηση θα συνεχίσουμε την επιβεβλημένη προσπάθεια μας.

Θεωρώ πως η οικονομική αρνητική θέση της ΔΕΥΑΣ θα καταστεί πλέον μη διαχειρίσιμη και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογεί”.