Βελτιώνεται ο δρόμος από εθνική οδό προς Αγγελώνα

dromoi

dromoi

Το έργο “Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου από εθνική οδό προς Αγγελώνα”, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, δημοπρατήθηκε σήμερα (7/7) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης σε διάφορες θέσεις της παραπάνω οδού που έχουν υποστεί φθορές, καθώς και βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σε όλο το μήκος της.