Βιογραφικά για νοσηλευτικό προσωπικό ζητά το Άσυλο Ανιάτων

Το ίδρυμα περιθάλψεως χρονίως πασχόντων, ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ “Ο Άγιος Παντελεήμων” δέχεται βιογραφικά για την κάλυψη τριών θέσεων ειδικότητας νοσηλευτικού προσωπικού με προτίμηση στους αποφοίτους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή νοσηλευτικού προσωπικού, για την κάλυψη τακτικών ή και έκτακτων αναγκών του ιδρύματος, όποτε αυτές ανακύψουν και εφόσον το ΔΣ του ιδρύματος το κρίνει αναγκαίο.