Βιολογική δακοκτονία προτείνει η “Πελοπόννησος Οικολογική”

Θεωρώντας ότι το μέλλον της γεωργίας και ειδικότερα της ελαιοκαλλιέργειας είναι η όλο και ευρύτερη εφαρμογή βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας και φυτοπροστασίας, η περιφερειακή παράταξη “Πελοπόννησος Οικολογική” προτείνει, έστω και βαθμιαία, να προχωρήσει η βιολογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

Εξάλλου, πέραν των λόγων περιβάλλοντος, υγείας, τιμής και ποιότητας του προϊόντος, η παράταξη εκτιμά με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα ότι η βιολογική καταπολέμηση είναι οικονομικά ανταγωνιστική προς τη χημική.

Η πρόταση, που τέθηκε στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου και αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση της 8ης Αυγούστου, περιλαμβάνει την άμεση, από φέτος, επιλογή δύο τουλάχιστον γεωγραφικά απομονωμένων από τους άλλους ελαιώνες περιοχών, μία στη Μεσσηνία και μία στη Λακωνία, προκειμένου να εφαρμοσθεί σε αυτές ολικά και αποκλειστικά βιολογική μέθοδος καταπολέμησης, είτε μέσω φερομονών είτε μέσω ενεργών μικροοργανισμών. Σε αυτές προτείνεται να διατεθεί ένα μέρος του προϋπολογισμένου για τη δακοκτονία κονδυλίου.

“Είμαστε βέβαιοι ότι η επιτυχία της καταπολέμησης στις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής θα οδηγήσει στην αβίαστη επέκταση των μεθόδων αυτών, σταδιακά, στο σύνολο της ελαιοκαλλιέργειας στην περιφέρειά μας, καθιστώντας το λάδι και τις βρώσιμες ελιές μας εμπορικά ελκυστικότερες και αποφέροντας οφέλη στους αγρότες, πρωτίστως όσον αφορά την υγεία τους” σημειώνει η επικεφαλής της “Πελοπόννησος Οικολογική” Δήμητρα Λυμπεροπούλου, καλώντας το ΠΕΣΥ και πρωτίστως την πλειοψηφία να στηρίξει την παραπάνω πρόταση.