Βιολογικός Σπάρτης: Περαιτέρω μείωση του ιικού φορτίου έδειξαν τα λύματα

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που έγινε στα λύματα του βιολογικού καθαρισμού στις 17/5 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2, το αποτέλεσμα ήταν 7.000 αντίγραφα ιού ανά λίτρο λυμάτων. Σε σχέση με την τελευταία μέτρηση (10/5) παρατηρείται σημαντική και σταθερή μείωση του ιικού φορτίου περισσότερο από 60%, κάτι που σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΣ υποδηλώνει βελτίωση του επιδημικού φορτίου στον πληθυσμό.

Οι δειγματοληψίες για την παρακολούθηση της κατάστασης θα συνεχιστούν.