Βράβευση μαθητών και ανεμογεννήτριες στο δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/9 και ώρα 18.00′ στο Μυστρά και συγκεκριμένα στο χώρο του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ).

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα πραγματοποιηθεί τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων μαθητών του δήμου στις πανελλήνιες 2020 και βράβευση των εθελοντών καθηγητών του κοινωνικού φροντιστηρίου.

Ακολούθως τα μέλη του συμβουλίου θα κληθούν να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ονομασίας πάρκου ΟΤΕ σε “Πάρκο Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος”. Εισηγήτρια η Ελένη Δαράκη

2ο Ανέγερση 6ου δημοτικού σχολείου – 7ου νηπιαγωγείου Σπάρτης (σχετικό αίτημα επιτροπής κατοίκων Νέου Κόσμου – Ψυχικού Σπάρτης) – Τροποποίηση ή μη της αριθ.29/19-02-2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου (εξ αναβολής). (Ε. Δαράκη)

3ο Περί έγκρισης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του δήμου Σπάρτης και του συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα “Το Χαμόγελο του παιδιού”. (Γεωργία Ζαχαράκη)

4ο Περί κατανομής ποσού 89.086,17 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου (Γ’ κατανομή 2020). (Ε. Δαράκη)

5ο Ορισμός μελών δημοτικών παρατάξεων για την Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας “Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη των Δήμων Σπάρτης & Ευρώτα”. (δήμαρχος)

6ο Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης – ορισμός προέδρου. (Σπυρίδων Μοιράγιας)

7ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη δημοτικού σχολείου Βαρβίτσας. (Γεωργία Δεδεδήμου)

8ο Περί παραχώρησης ή μη χρήσης αιθουσών δημοτικού κτιρίου ΤΚ Ξηροκαμπίου στον Παιδαγωγικό Φιλότεχνο Όμιλο Φάριδος (αίτημα πολιτών)

9ο Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στον Ταΰγετο. (Αθανάσιος Καρλαύτης)

10ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.2020 για την δημιουργία νέων κωδικών που αφορούν στην σύναψη τετράμηνων συμβάσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορονοιϊου Covid-19. (Γ. Δεδεδήμου)

11ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.2020 δημιουργία και ενίσχυση κωδικών (εισφορά ΦΟΣΔΑ, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κλπ). (Γ. Δεδεδήμου)

12ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 2020 για την “Προμήθεια κοντέινερ γραφείου.(Γ. Δεδεδήμου)

13ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για “Καθαρισμό και απόφραξη υδραυλικών και τάφρων ομβρίων υδατών”. (Γ. Δεδεδήμου)

14ο Υλοποίηση σεμιναρίων κοπτικής-ραπτικής. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για αγορά ραπτομηχανών. (Γ. Ζαχαράκη, Γ. Δεδεδήμου)

15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για Εργασίες επισκευής, συντήρησης, αμμοβολής γεώτρησης Πανηγυρίστριας και περιβάλλοντος χώρου. (Γ. Δεδεδήμου)

16ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού – αλλαγή χρηματοδότησης. (Γ. Δεδεδήμου)