Γαλαξίας

Ο γαλαξίας μας όπως φαίνεται από τον Πάρνωνα (Παναγιώτης Κατσίχτης)