ΓΕΜΗ: Έως 10/6 η υποβολή οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

ypourgeio Anaptixis

ypourgeio Anaptixis

Η 10η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

Συνιστάται η έγκαιρη υποβολή, καθώς πιθανή συσσώρευση αιτημάτων καταχώρισης κατά τις τελευταίες ώρες της προθεσμίας, δημιουργεί τεράστιο όγκο εισερχομένων πληροφοριών και, συνεπώς, καθυστερήσεις στην καταχώριση των σχετικών στοιχείων. Προς αποφυγή ταλαιπωρίας όλων των εμπλεκομένων, συνιστάται η υποβολή με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr.

Η σχετική αίτηση καταχώρισης των οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρείας υποβάλλεται, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία έγγραφα, μετά από είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΓΕΜΗ με τους κωδικούς (username και password) του Taxis που αντιστοιχούν σε κάθε εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό, η καταχώριση κάθε αίτησης στο ΓΕΜΗ γίνεται αμέσως, χωρίς καμία καθυστέρηση και με μηδενικό χρόνο αναμονής.

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:

1. Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσεως, Έκθεση ελεγκτών εφόσον υπάρχει

2. Προσάρτημα

3. Έκθεση διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστή.