Η Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης καλεί τα μέλη της στην ετήσια γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα της οδού Κλεομβρότου 50 (κεντρική λαχαναγορά).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πεπραγμένων του ΔΣ για το έτος 2019.
2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2019 και απαλλαγή των ευθυνών του ΔΣ.
3. Παρουσίαση προγράμματος δράσεων της Λέσχης για το έτος 2020.
4. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2020.
5. Τροποποίηση καταστατικού.
6. Οργάνωση εβδομαδιαίας τακτικής συνάντησης των μελών.
7. Συζήτηση προτάσεων για δράσεις – εκδηλώσεις που αφορούν τα 20 χρόνια λειτουργίας της λέσχης (2001-2021).
8. Συζήτηση προτάσεων των μελών για οργανωτικά και λοιπά θέματα.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών, σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα γίνει οριστικά τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα για το 2019.