Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας: Διακήρυξη για αμόλυβδη βενζίνη

amolyvdi venzini

amolyvdi venzini

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.950 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων (3.600 ευρώ) και του Κέντρου Υγείας Νεάπολης (1.350 ευρώ). Η τιμή θα είναι εναρμονισμένη με το δελτίο τιμών της περιοχής Μολάων του τμήματος Εμπορίου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν έως την Τρίτη 29/4 και ώρα 12.30΄ μμ στο fax 27323 60117.Πληροφορίες από την κ. Αγγελοπούλου, στο τηλέφωνο 27323 60178 και το παραπάνω fax.