Γεράκι Λακωνίας

Γεράκι Λακωνίας (ανατολική όψη), Χρήστος Μπαλαμπάνος