Γεωργικές προειδοποιήσεις: Ασθένειες της ελιάς

elia

elia

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου προειδοποιεί για τις ασθένειες της ελιάς.

Βακτήριο: (Οδηγίες) Μετά από τη δημιουργία τραυμάτων (κλάδεμα ή καθάρισμα των δένδρων, παγετό, συγκομιδή) να γίνεται αμέσως επέμβαση με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία από το βακτήριο. Υπενθυμίζεται ότι η ποικιλία κορωνέικη είναι ευαίσθητη στο βακτήριο (καρκίνος της ελιάς).

Καπνιά: Οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται στα μελιτώδη εκκρίματα διαφόρων κοκκοειδών (κυρίως του Λεκανίου).

(Οδηγίες) Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα βοηθά στο καθάρισμα των δένδρων από την καπνιά και τις λειχήνες.

Σημειώνεται ότι η εξασφάλιση, με το κλάδεμα, καλών συνθηκών αερισμού και φωτισμού των ελαιόδενδρων μειώνει τις προσβολές από το Λεκάνιο και άλλα κοκκοειδή. Στους παραγωγούς συνιστάσται να διαβάζουν και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.