Γεωργικές προειδοποιήσεις: Ασθένειες μηλοειδών

mhlia

mhlia

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου προειδοποιεί για τις ασθένειες των μηλοειδών.

Βακτηριακό κάψιμο: Αυστηρό κλάδεμα των προσβεβλημένων δένδρων με αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων τμημάτων μαζί με αρκετό τμήμα υγιούς ιστού 20-30 εκ. για την απομάκρυνση του μολύσματος. Τα προσβεβλημένα τμήματα να καίγονται, γιατί διαφορετικά θα έχουμε διασπορά του βακτηρίου.

Ξερίζωμα και κάψιμο όλων των έντονα προσβεβλημένων δένδρων (προσβολή του κορμού ή των βραχιόνων σε απόσταση μικρότερη από 50 εκατ. από τον κορμό).

Κατά το κλάδεμα ή καθαρισμό των δένδρων, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης 5%.

Αποφυγή λήψης εμβολίων από μολυσμένους οπωρώνες.

Ψεκασμός πριν τη διακοπή του λήθαργου με πυκνό χαλκούχο διάλυμα κατά προτίμηση βορδιγάλειο πολτό 3,5% (δηλαδή 3,5-3,5-100/ χαλκός-ασβέστης- νερό) ή στο φούσκωμα των οφθαλμών επέμβαση με Φοσετύλ–Αλ.

Φουζικλάδιο – Εξέλκωση: Κλάδεμα και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων κλάδων. Η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό (είναι καλό για όλους τους μύκητες που προσβάλλουν τα μηλοειδή).

Κατάλληλη διαμόρφωση της κόμης με το κλάδεμα ώστε να διευκολύνεται ο καλός αερισμός και να μειώνεται η υγρασία.

Διατήρηση των δένδρων σε καλή θρεπτική κατάσταση (ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της εξέλκωσης).

Ισορροπημένη λίπανση ιδιαίτερα σε άζωτο και κάλιο.

Κόκκινος τετράνυχος: Η επέμβαση είναι απαραίτητη σε δένδρα που υπάρχουν περισσότερα από 1000 χειμερινά αυγά τετρανύχου ανά μέτρο καρποφόρου ξύλου. Ο ψεκασμός, για να είναι αποτελεσματικός, απαιτεί καλή διαβροχή των δένδρων, επειδή τα αυγά του κόκκινου τετρανύχου εναποτίθενται σε προφυλαγμένες θέσεις στα κλαδιά, προς τη νότια κυρίως πλευρά.

Να χρησιμοποιηθούν παραφινέλαια, ορυκτέλαια.

Σημείωση: Με τον ψεκασμό αυτόν αντιμετωπίζονται οι διαχειμάζουσες μορφές κοκκοειδών, αφίδων, τα αυγά των τετρανύχων και τα διαχειμάζοντα έντομα.

Ειδικά για την αιματόψειρα, όπου υπάρχουν προσβολές, χρειάζεται καλό λούσιμο της κόμης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού.

Ψύλλα αχλαδιάς: Πρωτεύοντα ρόλο στη σωστή αντιμετώπιση του εντόμου έχει η αποτελεσματική καταπολέμηση των πληθυσμών της διαχειμάζουσας γενιάς.

Στους οπωρώνες όπου πέρυσι υπήρξαν προσβολές από το έντομο, να γίνει ψεκασμός ως εξής:

1. Άμεσα με χρήση πυρεθρινών εναντίον του ενήλικου πληθυσμού ή χρήση καολίνης, που αποτρέπει την εναπόθεση των αυγών των θηλυκών.

2. Λίγο αργότερα -και οπωσδήποτε πριν το φούσκωμα των ματιών βλαστικό στάδιο Γ- χρησιμοποιώντας θερινό πολτό σε συνδυασμό με πυρεθρίνες, με σκοπό και τον περιορισμό των αυγών που εναποθέτουν τα ακμαία που διαχείμασαν.

Η επέμβαση, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέρα ηλιόλουστη και ζεστή, προκειμένου τα ενήλικα να βρίσκονται πάνω στα δένδρα και εφόσον η μέγιστη θερμοκρασία για 2-3 ημέρες ξεπερνά τους 10 oC.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.