Γεωργικές προειδοποιήσεις: Ασθένειες ξύλου του αμπελιού

ampeli

ampeli

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου προειδοποιεί για τις ασθένειες ξύλου του αμπελιού.

Η αντιμετώπιση των εν λόγω ασθενειών βασίζεται στη λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη διάρκεια του κλαδέματος, λόγω έλλειψης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιμετώπισή τους. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών γίνεται με σκοπό τη μείωση, στο ελάχιστο δυνατό, του μολύσματος που θα προσβάλει το ξύλο.

Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το κλάδεμα είναι πως πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν αργότερα, στο τέλος του χειμώνα ή στην αρχή της άνοιξης, με ξηρό καιρό και νηνεμία. Ακόμα να κλαδεύονται πρώτα τα γερά πρέμνα, τα άρρωστα να μένουν τελευταία και τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται σε διάλυμα φορμόλης 2% (η χλωρίνη 5% επίσης είναι ένα οικονομικό απολυμαντικό). Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες τομές και να γίνεται επάλειψη των τομών κλαδέματος (οπωσδήποτε των μεγάλων) με κατάλληλο μυκητοκτόνο. Τέλος, να αφαιρούνται και να καίγονται τα προσβεβλημένα πρέμνα ή τμήματά τους, καθώς και οι κληματίδες με πληγές ή έλκη, οι ασπρισμένες και οι κακά ξυλοποιημένες.

ΙΣΚΑ

Η ασθένεια οφείλεται σε σύμπλοκο μυκήτων. Απαντάται πλέον σε πρέμνα όλων των ηλικιών και μολύνσεις γίνονται από τις μεγάλες τομές κλαδέματος.

Τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται αρχικά στα κατώτερα φύλλα των κληματίδων. Παρατηρείται περιφερειακή χλώρωση, που καταλήγει σε ξήρανση. Στα μεσονεύρια διαστήματα εμφανίζονται χλωρωτικές κιτρινωπές και καστανωπές κηλίδες ακανόνιστου σχήματος, που στη συνέχεια νεκρώνονται, συνενώνονται και καλύπτουν όλο το μεσονεύριο διάστημα, εκτός από μια πράσινη λωρίδα που παραμένει κατά μήκος των κύριων νευρώσεων. Ακολουθεί ξήρανση των κορυφών των κληματίδων και των σταφυλών. Μπορεί να παρατηρηθούν και ξηράνσεις βραχιόνων ή και ολόκληρων πρέμνων. Το προσβεβλημένο ξύλο είναι εύθρυπτο, έχει σπογγώδη υφή και χρώμα κιτρινόλευκο. Οδηγίες αντιμετώπισης είναι να αποφεύγονται οι μεγάλες τομές κλαδέματος και, όπου υποχρεωτικά πρέπει να δημιουργηθούν, να ακολουθεί επάλειψή τους με κατάλληλο μυκητοκτόνο και τα άρρωστα πρέμνα (που πρέπει να σημαδεύονται από το καλοκαίρι) να ξεριζώνονται και να καίγονται.

ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ

Προκαλεί νέκρωση βραχιόνων κεφαλών ή ακόμη και ολόκληρων πρέμνων. Ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ασθένεια είναι οι ποικιλίες Κάρντιναλ, Σουλτανίνα και Ραζακί. Η προσβολή αρχίζει από μη επουλωμένες τομές κλαδέματος. Τα συμπτώματα είναι ότι ο μύκητας προκαλεί τη δημιουργία ελκών στους κορμούς και τους βραχίονες των προσβεβλημένων πρέμνων. Σε κατά μήκος τομή του προσβεβλημένου ξύλου εμφανίζεται καστανός μεταχρωματισμός. Στα άρρωστα πρέμνα παρατηρείται καθυστερημένη βλάστηση με χλώρωση, μικροφυλλία, βραχυγονάτωση, παραμόρφωση και περιφερειακή νέκρωση των φύλλων. Οδηγίες αντιμετώπισης είναι η αφαίρεση και το κάψιμο των προσβεβλημένων κεφαλών βραχιόνων και κορμών, που είναι καλύτερα να γίνεται με ξηρό καιρό την άνοιξη, όταν τα συμπτώματα στους νεαρούς βλαστούς είναι ακόμη χαρακτηριστικά. Η τελική τομή του κοψίματος πρέπει να εμφανιστεί τελείως υγιής και να γίνει επάλειψή της με κατάλληλο μυκητοκτόνο.

ΦΟΜΟΨΗ

Προσβάλλει κληματίδες, κεφαλές, βραχίονες και φύλλα των πρέμνων. Παρατηρείται στην ετήσια βλάστηση αλλά και στο παλιό ξύλο. Η επέκταση της ασθένειας ευνοείται από υγρό και δροσερό καιρό. Τα σοβαρότερα συμπτώματα εμφανίζονται στις κληματίδες. Την άνοιξη, στα κατώτερα 5-6 μεσογονάτια διαστήματα των προσβεβλημένων κληματίδων, εμφανίζονται μικρές καστανόμαυρες νεκρωτικές κηλίδες, που συχνά συνενώνονται και δημιουργούν ακανόνιστες μελανές νεκρωτικές επιφάνειες. Τη χειμερινή περίοδο οι προσβεβλημένες κληματίδες νεκρώνονται από την εξάπλωση του μύκητα και αποκτούν χρώμα λευκό ή ανοιχτό γκρίζο. Στα φύλλα η προσβολή εμφανίζεται με τη μορφή μικρών γωνιωδών καστανόμαυρων κηλίδων. Οδηγίες αντιμετώπισης είναι όσα αναφέρονται στις βασικές αρχές κλαδέματος.

Επιβάλλεται η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Όλα τα δελτία βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο, στη σελίδα www.minagric.gr.