Γεωργικές προειδοποιήσεις για τα αμπέλια

ampeli

ampeli

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τα αμπέλια εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου:

Ευδεμίδα

Διαπιστώσεις: Η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

Οδηγίες: Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ.

Β. Μέχρι τις 8 Ιουνίου με ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων: Μεθοξυφενοζάιντ, Χλοραντρανιλιπρόλ. Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ

Γ. Από 9 μέχρι 13 Ιουνίου με: Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοέιτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμδα-Συαλοθρίν, Μπέτα -Συφλουθρίν, Πυρεθρίνς, Σπινοσάντ, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός – μεθύλ.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά αποφύλλωση είναι χρήσιμη. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

Για τις όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

Ψευδόκκοκος

Οδηγίες: Ελέγξτε τα αμπέλια με μεγάλη προσοχή, κυρίως κάτω από τα ρυτιδώματα, και σε πρέμνα που κυκλοφορούν μυρμήγκια. Σε αμπελώνες όπου πέρυσι υπήρχαν προσβολές και δεν έγινε σωστή καταπολέμηση, θα υπάρχουν και φέτος. Να σημαδεύονται τα πρέμνα που έχουν προσβολή (με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μεταφορά του εντόμου σε υγιή πρέμνα και δίνεται η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου και καταπολέμησης).

Όπου διαπιστώνετε την ύπαρξη του εντόμου, να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα. Ο ψεκασμός να είναι επιμελημένος.

Το ψεκαστικό υγρό να βρίσκει τις αποικίες του εντόμου που υπάρχουν στη βλάστηση και στα σταφύλια, να περνάει και μέσα στα ρυτιδώματα. O επαρκής αερισμός και ο φωτισμός είναι ανασταλτικοί παράγοντες για το έντομο.

Φυτ/κά προϊόντα: Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός – μεθύλ

Ωίδιο

Οδηγίες: Να συνεχιστεί η προστασία. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων. Η επέμβαση να είναι σχολαστική και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών και ευαίσθητες ποικιλίες.

Φυτ/κά προϊόντα:

  • Οι επεμβάσεις με κάθε δραστική ουσία ανά καλλιεργητική περίοδο να μην υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του σκευάσματος.

  • Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών στο πρόγραμμα των επεμβάσεων, για να αποφευχθεί η δημιουργία ανθεκτικότητας.

  • Οι παρεμποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης να μην εναλλάσσονται μεταξύ τους και οι επεμβάσεις με τα ανωτέρω να μην υπερβαίνουν τις δύο ανά καλλιεργητική περίοδο.

  • Να γίνεται καλή κάλυψη όλων των ευαίσθητων οργάνων του αμπελιού. Οι εφαρμογές να γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες.

Περονόσπορος

Διαπιστώσεις – οδηγίες: Υπάρχουν σποραδικές προσβολές. H αστάθεια του καιρού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ελέγχετε συστηματικά τους αμπελώνες για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών. Να γίνει επέμβαση με τη λήψη του δελτίου.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε δελτίο 23/28-4-14

Χαλάζι

Οδηγίες: Μετά από χαλαζόπτωση και μέσα στο πρώτο 24ωρο, να επεμβαίνετε με χαλκούχο σκεύασμα. Προσοχή στις φυτοτοξικότητες.

Σημειώσεις

1. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.

2. Μην αναμιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό διάλυμα.

3. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις επιβαρύνουν οικονομικά και ζημιώνουν το περιβάλλον.

4. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προιόντων.

5. Όλα τα δελτία βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).