Γεωργικές προειδοποιήσεις για τα αμπέλια

ampeli

ampeli

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τα αμπέλια εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου:

Βλαστικά στάδια

Β Φούσκωμα ματιού

Γ Πράσινη κορυφή

Δ Έξοδος φύλλων

Ε Πρώτα φύλλα

Φόμοψη

Από το μύκητα προσβάλλονται κυρίως οι βλαστοί, οι κληματίδες και οι βραχίονες, αλλά και τα φύλλα, οι μίσχοι και τα σταφύλια. Οι προσβεβλημένες κληματίδες έχουν χρώμα λευκό προς γκρι και φέρουν μαύρα στίγματα, τις καρποφορίες του μύκητα.

Οδηγίες: Για τον καλύτερο έλεγχο της ασθένειας και την ελαχιστοποίηση των μολύνσεων, συνιστώνται δύο διαδοχικές ανοιξιάτικες επεμβάσεις. Η πρώτη όταν το 30-40% των ματιών βρίσκεται στο στάδιο Δ. H δεύτερη μετά από μία εβδομάδα (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες), όταν δηλαδή τα υπόλοιπα μάτια φτάσουν στο ίδιο στάδιο.

Φυτοπροσταυτικά προϊόντα: Αζοξυστρομπίν + Φολπέτ, Μανέμπ (μόνο στα οινοποιήσιμα), Μανκοζέμπ, Ντιθιανόν, Φαμοξαντόν + Μανκοζέμπ, Φλουοπικολίντ + Προπινέμπ, Φολπέτ, Φολπέτ + οξυχλωριούχος χαλκός, Φολπέτ + Μεταλαξύλ, Φολπέτ + Φοσετύλ-Αλ.

Ωίδιο

Η ασθένεια προσβάλλει όλα τα τρυφερά όργανα την άνοιξη (φύλλα, βλαστούς, σταφύλια). Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, αν δεν αντιμετωπιστεί νωρίς στην αρχή της βλάστησης.

Ο μύκητας διαχειμάζει στα μάτια της βάσης της κληματίδας.

Ο πρώτος ψεκασμός είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για την εξέλιξη της ασθένειας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τη σχολαστική διαβροχή όλων των πράσινων τμημάτων των πρέμνων.

Οδηγίες: Να γίνει ψεκασμός στο στάδιο στάδιο Ε (μήκος βλαστού 5-6 εκ.).

Φυτ/κά προϊόντα: α. Με προληπτική ή κυρίως προληπτική δράση: Αζοξυστρομπίν, Διττανθρακικό Κάλιο, Σκόνη θειαφιού ή βρέξιμο θειάφι (βοηθά και στην αντιμετώπιση των ακάρεων), Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός, Λαμιναρίν (ενισχύει την άμυνα του φυτού), Μεπτυλντινοκάπ, Προκουιναζίντ.

β. Με προληπτική και θεραπευτική δράση: Αζοξυστρομπίν + Φολπέτ, Κρεσόξιμ μεθύλ, Κουινοξιφέν, Μυκλομπουτανίλ, Μετραφενόν, Μποσκαλίντ + Κρεσόξιμ μεθύλ, Μπουπιριμέιτ, Ντιμεθομόρφ + Πυρακλοστρομπίν, Πενκοναζόλ, Προπινέμπ + Τριαντιμενόλ, Σπιροξαμίν, Συπροκοναζόλ, Συφλουφεναμίντ, Συφλουφεναμίντ + Ντιφενοκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ + Τριφλοξυστρομπίν, Τριαντιμενόλ, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φλουοπυράμ + Τεμπουκοναζόλ, Φολπέτ + Τριαντιμενόλ, Ampelomyces quisqualis (ΑQ 10) παράσιτο του ωίδιου, σε χαμηλές δόσεις έχει προληπτική δράση και σε υψηλές θεραπευτική.

Για την αποφυγή ή καθυστέρηση δημιουργίας ανθεκτικότητας:

1. Στην αρχική επέμβαση να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με μόνο προληπτική δράση.

2. Εναλλαγή των δραστικών ουσιών (και διαφορετικός τρόπος δράσης) μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

3. Οι παρεμποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης να χρησιμοποιούνται μέχρι δύο φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

4. Να χρησιμοποιείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση εφαρμογής.

Ακάρεα

Τα ακάρεα κάνουν εμφανή την παρουσία τους με την έναρξη της βλάστησης και προκαλούν χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Οδηγίες – φυτ/κά προϊόντα: Δεν προκαλούν συνήθως ζημιές που να δικαιολογούν επέμβαση. Στα αμπέλια που κρίνεται ότι η επέμβαση είναι αναγκαία, αυτή να γίνει με άλατα λιπαρών οξέων, Θείο, Θείο + Οξυχλωριούχο χαλκό στην έκπτυξη ή στα τρία πρώτα φύλλα με Αμπαμεκτίν.

Θρίπες

Σε αμπελώνες που διαπιστωθούν θρίπες (χτυπώντας βλαστούς πάνω σε λευκή επιφάνεια στο στάδιο Δ) , να γίνει επέμβαση.

Φυτ/κά προϊόντα: Άλατα (Κ) λιπαρών οξέων.

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.