Γεωργικές προειδοποιήσεις για τα εσπεριδοειδή

fylloknistis espreridoeidi

fylloknistis espreridoeidi

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εξέδωσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τα εσπεριδοειδή:

Κόκκινη ψώρα – Μυτιλόμορφη ψώρα

Διαπιστώσεις: Από δειγματοληψίες διαπιστώθηκε ότι η έξοδος των νεαρών ερπουσών των δύο κοκκοειδών είναι σε εξέλιξη.

Οδηγίες: Στους οπωρώνες όπου μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:

α) Πρώιμες περιοχές: 5 έως 9 Ιουλίου.

β) Όψιμες περιοχές: 10 ως 14 Ιουλίου.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινός πολτός, Πυριπροξιφέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ (μόνο σε πορτοκαλιά και γκρέιπ φρουτ). Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

Ψευδόκκοκος

Οδηγίες: Σε οπωρώνες όπου υπάρχουν προσβολές, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την κόκκινη ψώρα.

Φυτ/κά προϊόντα: Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ (μόνο σε πορτοκαλιά και γκρέιπ φρουτ).

Κόκκος (Coccus hesperidum)

Mοιάζει με το Λεκάνιο, είναι μικρότερο σε μέγεθος, πιο πεπλατυσμένο και κιτρινοκάστανο. Προσβάλλει και άλλα οπωροφόρα και καλλωπιστικά. Στα μελιτώδη εκκρίματά του αναπτύσσεται καπνιά.

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οδηγίες: Σε οπωρώνες όπου μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση από 5 έως 9 Ιουλίου.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινός πολτός.

Λεκάνιο

Διαπιστώσεις: Σε ελέγχους διαπιστώθηκε έξοδος νεαρών ερπουσών σε ποσοστό 70-80%.

Οδηγίες: Σε οπωρώνες όπου υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση από 5 έως 9 Ιουλίου.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Πυριπροξιφέν, Σπιροτετραμάτ, Φενοξυκάρμπ, χλωρπυριφός, χλωρπυριφός-μεθύλ.

Μύγα Μεσογείου

Οδηγίες: Ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Να συνεχιστεί η προστασία σε όψιμα πορτοκάλια και μανταρίνια.

Φυλλοκνίστης – Εριώδης αλευρώδης

Οδηγίες: Βλ. δελτίο 34 στις 18/6.

Σημειώσεις:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

2. Όλα τα δελτία υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).