Γεωργικές προειδοποιήσεις για τα εσπεριδοειδή

portokalia

portokalia

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εξέδωσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τα εσπεριδοειδή:

1. Μύγα Μεσογείου

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το έντομο και οι πληθυσμοί αυξημένοι. Στους 16 οC σταματά η ωοτοκία (με εξαίρεση τις περιπτώσεις ηλιοφάνειας για αρκετές ώρες), ενώ στους 10 οC σταματά η εξέλιξη αυγών προνυμφών και νυμφών.

Τρόποι προστασίας: Υπενθυμίζεται ότι οι προσβολές αρχίζουν με την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (σπάσιμο του χρώματος).

Οδηγίες: Για την αντιμετώπιση του εντόμου συνιστώνται δολωματικοί ψεκασμοί, χρήση παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης και ψεκασμοί κάλυψης.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε δελτίο 51/16-9-14.

2. Σήψεις καρπών

Α. Σήψεις καρπών από φυτοφθορα (καστανή σήψη)

Οι μύκητες του γένους φυτόφθορα ζουν στο έδαφος (στα πρώτα εκατοστά) και τα σπόριά τους σχηματίζονται πάνω στην επιφάνεια του υγρού εδάφους. Οι σταγόνες της βροχής πέφτοντας στο έδαφος εκτινάσσουν μολυσμένο έδαφος πάνω στους καρπούς, ιδιαίτερα σε εκείνους που βρίσκονται στις ποδιές των δένδρων.

Συνθήκες μόλυνσης: Η μόλυνση γίνεται στην επιδερμίδα των καρπών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πληγής, χρειάζεται όμως σταγόνα νερού. Οι βροχοπτώσεις και η αυξημένη υγρασία ευνοούν πολύ τις μολύνσεις. Μολυσμένοι καρποί που δεν εμφανίζουν συμπτώματα μπορεί να συγκομισθούν και η ασθένεια εμφανίζεται αργότερα στα κιβώτια συσκευασίας, μεταδίδοντας τη σήψη και στους υγιείς καρπούς που ακουμπούν επάνω τους.

Συμπτώματα: Καρποί με σήψη εμφανίζονται κυρίως στις «ποδιές» των δέντρων. Αρχικά σχηματίζεται μία καστανή κηλίδα με ασαφή όρια. Ο φλοιός στη θέση της κηλίδας παραμένει δερματώδης και έχει μια χαρακτηριστική μυρωδιά ταγκίλας. Όταν υπάρχει στο περιβάλλον υψηλή σχετική υγρασία, η κηλίδα καλύπτεται από λευκή εξάνθηση (το μυκήλιο του μύκητα).

Οδηγίες: Η ασθένεια αντιμετωπίζεται μόνο στο χωράφι (τα μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούνται μετασυλλεκτικά δεν είναι αποτελεσματικά για μύκητες του γένους phytopthora), με τη λήψη καλλιεργητικών μέτρων και την προληπτική εφαρμογή μυκητοκτόνων για την αποφυγή των μολύνσεων.

Τα συνιστώμενα μέτρα είναι:

Υποστύλωση των χαμηλών κλάδων, ώστε οι καρποί να μην βρίσκονται πολύ κοντά στο έδαφος που αποτελεί εστία μόλυνσης.

Διατήρηση της χαμηλής αυτοφυούς βλάστησης, όπου αυτή δεν δημιουργεί προβλήματα. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να λερωθούν οι καρποί με χώμα.

Τακτική απομάκρυνση των καρπών που έχουν πέσει στο έδαφος (χαμάδες).

Αποφυγή συγκομιδής των καρπών μετά από πρόσφατη βροχή ή δροσιά.

Να γίνει ψεκασμός των δένδρων. Είναι πολύ σημαντικό να καλυφθούν οι καρποί με το ψεκαστικό υγρό σε ύψος τουλάχιστον 1-1,5 μέτρο από το έδαφος. Να γίνει καλό λούσιμο και ψεκασμός και των εσωτερικών σημείων της κόμης.

Να προτιμηθούν εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα. Τα χαλκούχα έχουν το πλεονέκτημα ότι διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα επάνω στους καρπούς (μέχρι 4 μήνες) και επιπλέον συμβάλlουν στην προστασία από ήπιους παγετούς (εμποδίζουν την ανάπτυξη παγοποιητικών βακτηρίων). Εννοείται ότι σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να ψεκαστεί ολόκληρο το δένδρο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μυκητοκτόνα εκτός από τα χαλκούχα, αλλά ο ψεκασμός να επαναλαμβάνεται κάθε 2-3 εβδομάδες.

Σημείωση: Με τη χρήση χαλκούχου σκευάσματος, αυτή την εποχή, μπορούν να αντιμετωπισθούν και η βακτηρίωση (προληπτικός ψεκασμός), η κορυφοξήρα και οι λειχήνες (όπου υπάρχει προσβολή), εφόσον ψεκαστεί ολόκληρο το δένδρο.

Β. Σήψεις καρπών από πενικιλλία

Συνθήκες μόλυνσης: Τα σπόρια των πενικιλλίων μεταφέρονται με τον αέρα και κατακάθονται πάνω στο έδαφος, στα δένδρα, στα μηχανήματα και στο δάπεδο των συσκευαστηρίων. Τα σπόρια μπορούν να μείνουν ζωντανά και ικανά να μολύνουν τους καρπούς για έναν χρόνο. Για να γίνει μόλυνση από το σπόριο του πενικιλλίου πρέπει να υπάρχει πάνω στον καρπό οπωσδήποτε πληγή, από την οποία θα διεισδύσει. Οι ώριμοι καρποί είναι περισσότερο ευπαθείς στις μολύνσεις από τους πράσινους. Υψηλές θερμοκρασίες γύρω στους 25 oC και υγρασία ευνοούν τη γρήγορη ανάπτυξη του μύκητα και τη σήψη των καρπών. Στα ψυγεία η εξέλιξη του μύκητα απλώς επιβραδύνεται.

Συμπτώματα: Οι καρποί που έχουν προσβληθεί από πενικίλλια γρήγορα γίνονται μαλακοί, υδαρείς και μουχλιάζουν. Η μούχλα που αναπτύσσεται και είναι τα σπόρια του μύκητα, ανάλογα με το είδος του, έχει χρώμα πράσινο λαδί ή γαλάζιο.

Για την πρόληψη των προβλημάτων που ενδεχομένως θα εμφανιστούν στους τυποποιημένους καρπούς, συνιστώνται τα παρακάτω μέτρα:

Αποφυγή συγκομιδής καρπών μετά από πρόσφατη βροχή ή δροσιά.

Προσεκτικός χειρισμός των καρπών κατά τη συγκομιδή, συσκευασία και εμπορία. Συνιστάται η χρήση ειδικών ψαλιδιών κατά τη συγκομιδή, για την αποφυγή δημιουργίας πληγών στους καρπούς.

Αυστηρά μέτρα υγιεινής στα συσκευαστήρια και τους χώρους αποθήκευσης.

Απολύμανση των χώρων συσκευασίας, αποθήκευσης και εξοπλισμού.

Απομάκρυνση και καταστροφή των μολυσμένων καρπών τόσο στον οπωρώνα όσο και στο συσκευαστήριο.

Στα συσκευαστήρια, έγκαιρη εφαρμογή εγκεκριμένων μυκητοκτόνων (καρποί που περαμένουν πολλές μέρες για να συσκευαστούν και ιδιαίτερα αν μείνουν στον ήλιο ή σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρουσιάσουν υψηλά ποσοστά σήψεων).

Φυτ/κά προϊόντα: Ιμαζαλίλ, Προχλοράζ , Oρθοφαινυλφαινόλη (OPP).

Αφορούν συσκευαστήρια: Τα πενικίλλια που προκαλούν μετασυλλεκτικές σήψεις στους καρπούς των εσπεριδοειδών μπορεί να εμφανίσουν ανθεκτικότητα σε μυκητοκτόνα μετά από συνεχή χρήση.

Για την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών από τους παραπάνω μύκητες συνιστάται:

1. Οι εμβαπτισμένοι καρποί που απορρίπτονται να μην παραμένουν στο χώρο του συσκευαστηρίου.

2. Αποφυγή συνεχούς εφαρμογής του ίδιου μυκητοκτόνου ή μυκητοκτόνου με τον ίδιο τρόπο δράσης (Ιμαζαλίλ, Προχλοράζ).

3. Η χρησιμοποιούμενη δόση να είναι η συνιστώμενη από τον παρασκευαστή και ποτέ μεγαλύτερη.

2. Καπνιά

Η καπνιά οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται σε μελιτώδη εκκρίματα διαφόρων εντόμων (κηροπλάστης, λεκάνιο, αλευρώδης, αφίδες κλπ) και επομένως η έγκαιρη και επιμελημένη καταπολέμησή τους εξασφαλίζει την προστασία από αυτήν.

Οδηγίες: O ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα βοηθά στο καθάρισμα των δένδρων από την καπνιά.

Προσοχή: Οι ψεκασμοί κοντά στη συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους για τον καταναλωτή (ανεύρεση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους καρπούς) και γι’ αυτό όταν γίνονται πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι δοσολογίες και τα αναγραφόμενα στην ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος χρονικά όρια ασφαλείας μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής.

Σημειώσεις

1. Οι φυτορρυθμιστικές ουσίες (γιβεριλλινικό οξύ) έχουν έμμεση δράση στην αντιμετώπιση των μετασυλλεκτικών σήψεων των εσπεριδοειδών, επειδή αυξάνουν την αντοχή του φλοιού των καρπών στις μηχανικές βλάβες, καθυστερούν την ωρίμανση των καρπών και τη νέκρωση των ιστών του κάλυκα.

2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

3. Όλα τα δελτία υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).