Γεωργικές προειδοποιήσεις για το αμπέλι

ampeli

ampeli

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εξέδωσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για το ωίδιο στο αμπέλι.

Η ασθένεια προσβάλλει όλα τα τρυφερά όργανα την άνοιξη (φύλλα, βλαστούς, σταφύλια). Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, αν δεν αντιμετωπιστεί νωρίς στην αρχή της βλάστησης. Ο μύκητας διαχειμάζει στα μάτια της βάσης της κληματίδας. Ο πρώτος ψεκασμός είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για την εξέλιξη της ασθένειας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τη σχολαστική διαβροχή όλων των πράσινων τμημάτων των πρέμνων.

Οδηγίες: Να γίνει ψεκασμός στο στάδιο των 2-3 φύλλων (στάδιο Ε, μήκος βλαστού 5-6 εκατ.).

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Α. Με προληπτική ή κυρίως προληπτική δράση: Αζοξυστρομπίν, Διττανθρακικό κάλιο, σκόνη θειαφιού ή βρέξιμο θειάφι (βοηθά και στην αντιμετώπιση των ακάρεων), θείο + οξυχλωριούχος χαλκός, Λαμιναρίν, Μεπτυλντινοκάπ, Προκουιναζίντ.

Β. Με προληπτική και θεραπευτική δράση: Κυνοξιφέν, Μυκλομπουτανίλ, Μετραφενόν, Μπουπιριμέιτ, Μπουπιριμέιτ + Τεμπουκοναζόλ, Ντιφενοκοναζόλ, Ντιμεθομόρφ + Πυρακλοστρομπίν, Πενκοναζόλ, Προπινέμπ + Τριαντιμενόλ, Σπιροξαμίν, Συπροκοναζόλ, Συφλουφεναμίντ + Ντιφενοκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Τριαντιμενόλ, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φολπέτ + Τριαντιμενόλ, Ampelomyces quisqualis (ΑQ 10) παράσιτο του ωίδιου, σε χαμηλές δόσεις έχει προληπτική δράση και σε υψηλές δόσεις θεραπευτική δράση.

Για την αποφυγή ή καθυστέρηση δημιουργίας ανθεκτικότητας:

1. Εναλλαγή των δραστικών ουσιών μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

2. Οι παρεμποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης να χρησιμοποιούνται μέχρι δύο φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

3. Να χρησιμοποιείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση εφαρμογής.

Τέλος, να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.