Για το πανηγύρι του Μυστρά αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο

emporopanigyri 1

Δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει την Τετάρτη 14/8 και ώρα 14.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Μυστρά. Εισηγητής ο Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Έγκριση φυσικού αντικειμένου και μελέτης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 29/9/2018 στο δήμο Σπάρτης”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης. Εισηγητής ο Γιάννης Μαντζουράνης.

Στις συνέχεια, στις 14.45′, θα ακολουθήσει συζήτηση για τον καθορισμό μισθωμάτων και την επιβολή τελών καθαριότητας της φετινής εμποροπανήγυρης, θέματα που θα εισηγηθεί ο Δ. Αποστολάκος.