Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9/11 και ώρα 19.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Λήψη απόφασης για την αποστολή κειμένου γνωμοδότησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προτεινόμενου ΠΕΣΔΑ (περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων) Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση. Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.

2ο Διοργάνωση αγώνα με την επωνυμία “Spartan Race”. (δήμαρχος)

3ο Ενημέρωση για σύναψη συμβάσεων για συντήρηση, αποξήλωση και ανακατασκευή παιδικών χαρών. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Έγκριση της αριθ. 61/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού ΝΠ οικονομικού έτους 2015». (Γεωργία Γαλανοπούλου)

5ο Έγκριση της αριθ. 62/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». (Γ. Γαλανοπούλου)

6ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου και Κλεομβρότου. (Δημήτρης Αποστολάκος)

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του δήμου Σπάρτης. (Ελένη Μεντή)

11ο Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του δήμου Σπάρτης. (Ελένη Μεντή)

12ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2014», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Επέκταση – βελτίωση αρδευτικών δικτύων ΔΕ Σπαρτιατών». (Π. Αργυρόπουλος)

14ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης», αναδόχου Δημητρίου Μπόκολα. (Π. Αργυρόπουλος)

15ο Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» δήμου Σπάρτης για το έτος 2016 της παρ. 1 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. (Π. Αργυρόπουλος)

16ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Βασσαρά», προϋπολογισμού μελέτης 24.000 ευρώ. (Π. Αργυρόπουλος)

17ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στις ΤΚ Βρεσθένων, Κονιδίτσας, Βαμβακούς, Βαρβίτσας και Καλυβίων Θεολόγου», προϋπολογισμού μελέτης 80.000 ευρώ. (Π. Αργυρόπουλος)