Γρίπη των πτηνών: Ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα αν εκτρέφετε πουλερικά

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε οικόσιτα πουλερικά και άγρια πτηνά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εντατικοποιούνται και επαυξάνονται τα μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας, πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

> Διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς, περιφραγμένους χώρους.

> Κάλυψη των ανοιγμάτων των ορνιθώνων με σήτες, δίχτυα ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα, που θα αποκλείουν την επαφή οικόσιτων πουλερικών με άγρια πτηνά.

> Απαγορεύεται από κοινού η εκτροφή παπιών και χηνών με άλλα πουλερικά.

> Να μην διακινούνται πουλερικά σε λαϊκές αγορές και ζωοπανηγύρεις.

> Να εφαρμόζονται σχολαστικά οι κανόνες υγιεινής από όσους εκτρέφουν πτηνά και ιδιαίτερα να μην καπνίζουν, πίνουν ή τρώνε με άπλυτα χέρια.

> Να καθαρίζουν επίσης καλά τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να μην υπάρχουν σπόροι και νερά που να προσελκύουν τυχόν μολυσμένα άγρια πτηνά.

> Χορήγηση τροφής και νερού στα πουλερικά σε κλειστό χώρο, που δεν είναι προσβάσιμος από τυχόν μολυσμένα άγρια πτηνά.

> Περιορισμός στο ελάχιστο του χρόνου επαφής των ατόμων στην εκτροφή με τα πτηνά, σε περίπτωση υποψίας της νόσου.

> Μη απόρριψη νεκρών πτηνών στην ύπαιθρο.

> Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων σε δοχεία με κοινά απολυμαντικά (τα οποία ανανεώνονται τακτικά) πριν την είσοδο και έξοδο από τον ορνιθώνα.

> Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ομαδικοί θάνατοι πουλερικών, μειωθεί η κατανάλωση τροφής ή παύσει η ωοτοκία απότομα, να ενημερωθούν αμέσως το τμήμα Κτηνιατρικής και τα αγροτικά κτηνιατρεία της ΔΑΟΚ Λακωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής τους.