Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νεάπολη

ika

ika

Ύστερα από αίτημα του δήμου Μονεμβασίας και σχετική απόφαση του διοικητή του ΙΚΑ, συστάθηκε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νεάπολη, για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων της δημοτικής ενότητας Βοιών με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η έναρξη λειτουργίας του γραφείου, που θα στεγαστεί στο ισόγειο του δημοτικού καταστήματος, θα γίνει στις 27/1/2014 και οι εργασίες του θα εκτείνονται σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.