Γρηγοράκος: “Πλήρης αποδόμηση και απαξίωση του συστήματος υγείας στη Λακωνία”

Grigorakos Leonidas

Την παρακάτω ερώτηση κατέθεσε προς τον υπουργό Υγείας ο ανεξάρτητος βουλευτής Λακωνίας Λεωνίδας Γρηγοράκος, εκθέτοντας τις ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό:

Η πολιτική που ακολουθείται από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν έχει αποδώσει καρπούς και δεν έχει υλοποιήσει τις κατά καιρούς εξαγγελίες της. Στο νομό Λακωνίας, η κατάσταση μόνο με μελανά χρώματα μπορεί να περιγραφεί. Συγκεκριμένα, στα δύο νοσοκομεία του νομού –στη Σπάρτη και στους Μολάους– δεν λειτουργούν οι αναγκαίες κλινικές με τις αντίστοιχες ειδικότητες γιατρών, που να καλύπτουν την 24ωρη λειτουργία τους.

Οι παθολογικές κλινικές και των δύο νοσοκομείων είναι υποστελεχωμένες, αν αναλογιστεί κανείς ότι για τις 180 κλίνες του νοσοκομείου Σπάρτης και για τις 60 του νοσοκομείου Μολάων υπηρετούν από δύο παθολόγοι και ένας επικουρικός ιατρός.

Επιπλέον, στο νοσοκομείο Μολάων η λειτουργία του αναισθησιολογικού τμήματος κινδυνεύει άμεσα, καθώς από τις τρεις οργανικές θέσεις οι οποίες είναι όλες καλυμμένες τυπικά, στην πραγματικότητα δεν υπηρετεί παρά μόνο ένας αναισθησιολόγος, ο οποίος ζητά μετακίνηση/μετάθεση/απόσπαση σε άλλη νοσηλευτική μονάδα (ο δεύτερος βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών και ο τρίτος είναι αιρετός που βάσει νόμου κάνει μόνο εφημερίες).

Αντίστοιχα, στο νοσοκομείο Σπάρτης υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας της ουρολογικής κλινικής, καθώς από τις τρεις οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι όλες καλυμμένες τυπικά, στην πραγματικότητα υπηρετεί μόνο ένας ιατρός και ένας επικουρικός ιατρός (ο δεύτερος είναι αποσπασμένος σε νοσοκομείο της Αττικής, ενώ ο τρίτος βρίσκεται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια).

Ακόμα, τόσο τα νοσοκομεία όσο και τα κέντρα υγείας του νομού αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα μόνιμης κάλυψης αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες αυτές καλύπτονται προσωρινά από συμβασιούχους ΚΕΕΛΠΝΟ. Υπενθυμίζουμε ότι χωρίς την υπογραφή των ανώτερων συμβάσεων αρχικά τον Δεκέμβριο 2014 και ύστερα με την ανανέωσή τους, οι παθολογικές και χειρουργικές κλινικές θα είχαν οδηγηθεί στην πλήρη αναστολή.

Στην παραπάνω εικόνα προστίθεται και το πρόβλημα της έλλειψης ειδικευόμενων ιατρών, καθώς και διοικητικού προσωπικού, κάτι που υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των μονάδων υγείας στη Λακωνία.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να κινδυνεύουν ασθενείς, ενώ αυξάνεται ο όγκος των περιστατικών που καλείται να αντιμετωπίσει το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το υπουργείο Υγείας για να καλύψει τα εκτεταμένα κενά στις παθολογικές, αναισθησιολογικές, μαιευτικές και ουρολογικές κλινικές των δομών των νοσοκομείων Σπάρτης και Μολάων για να αποφευχθεί η αναστολή της λειτουργίας τους;
– Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει η ηγεσία του υπουργείου για να καλύψει τις κενές θέσεις των ειδικευόμενων ιατρών στο νοσοκομείο Σπάρτης;
– Προτίθεται η ηγεσία του υπουργείου να καλύψει τις κενές θέσεις των Κέντρων Υγείας Βλαχιώτη, Νεάπολης και Καστορείου;
– Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το υπουργείο για να διασφαλίσει μια μόνιμη και επαρκή λύση για την κάλυψη κενών σε διοικητικό προσωπικό θέσεων στα δύο νοσοκομεία του νομού Λακωνίας;
– Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το υπουργείο για να διασφαλίσει τη μόνιμη και επαρκή κάλυψη αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό στα δύο νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας του νομού Λακωνίας;”.