Επιστολή στον πρόεδρο της βουλής Νίκο Βούτση απέστειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος, προκειμένου να διευκρινίσει τη θέση του σχετικά με την ψηφοφορία επί νομοσχεδίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως εξηγεί ο βουλευτής:

“Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Σε ένα καίριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα νομοσχέδιο, εκ παραδρομής, φέρομαι να το καταψήφισα. Συγκεκριμένα, έγινε το εξής λάθος: Εξαιτίας απουσίας μου από την αίθουσα της ολομέλειας κατά την πρώτη ανάγνωση των ονομάτων των βουλευτών, απάντησα αρνητικά στο ερώτημα της έδρας, θεωρώντας ότι ο προεδρεύων με ερωτά εάν ψήφισα ή όχι. Ωστόσο, η απάντησή μου αυτή ελήφθη ως καταψήφιση των τριών συγκεκριμένων άρθρων που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία. Το γεγονός αυτό δεν ανταποκρίνεται στην προσωπική μου βούληση. Ακλόνητη πεποίθησή μου είναι ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Αναγκάζομαι να προβώ σε αυτή την εύλογη επανόρθωση, γιατί τα ομοφοβικά σύνδρομα δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη και δημοκρατική κοινωνία και πολιτεία”.