Γόνιμη η ετήσια γενική συνέλευση του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας

logo Somateiou AMEA

logo Somateiou AMEA

Το Σάββατο 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του σωματείου κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης προχώρησε στη συνοπτική παρουσίαση ενεργειών και δραστηριοτήτων του σωματείου κατά το έτος 2014, και στον διοικητικό απολογισμό. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ταμίας του ΔΣ κ. Βαγγέλης Γιόκαρης, ο οποίος ανέγνωσε τον οικονομικό απολογισμό 2014 και τον προϋπολογισμό του 2015. Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2014, καθώς και ο προϋπολογισμός 2015 εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σώμα της συνέλευσης.

Ο πρόεδρος του ΔΣ αναφέρθηκε και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, που διαμορφώνουν ένα επιδεινούμενο περιβάλλον αναφορικά με πάγια θεσμικά και τρέχοντα οικονομικά ζητήματα της καθημερινότητας των ΑμεΑ και των γονέων τους. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε, απαιτείται περισσότερο από ποτέ συσπείρωση δυνάμεων του αναπηρικού χώρου, καθώς και αλλαγή της έως τώρα εφαρμοζόμενης τακτικής των κλασσικών μεθόδων λειτουργίας των φορέων των ατόμων με αναπηρία, αξιοποιώντας καλές πρακτικές φορέων του εξωτερικού που έχουν λόγο και ρόλο στο σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων προς όφελος όλων των πολιτών.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο πρόεδρος του ΔΣ ανακοίνωσε πως ήδη από τα τέλη του 2014 ο δρ Ιωάννης Μπασδέκης, ερευνητής πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με ειδίκευση στην προσβασιμότητα του διαδικτύου και σημαντικό επιστημονικό έργο στην εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους, συνδράμει με το ρόλο του άμισθου επιστημονικού συμβούλου στη χάραξη μιας σύγχρονης πορείας και κατευθυνόμενης στόχευσης δράσεων του σωματείου. Ο κ. Αλεξανδράκης κάλεσε στη συνέχεια τον δρα Μπασδέκη για μία σύντομη εισήγηση, σημειώνοντας ότι η παρουσία του τιμά τις εργασίες της συνέλευσης.

Ο κ. Μπασδέκης επεσήμανε τα οφέλη των στρατηγικών κατευθύνσεων που ρεαλιστικά μπορούν να διεκδικηθούν σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αναφέροντας ότι σωματεία όπως το λακωνικό πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούν με χρηστικό και απλό τρόπο τα μέλη τους για δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, η οποία, αν και αρκετά θετική, δεν αποτελεί κτήμα του πολίτη κατά την αλληλεπίδρασή του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, ανέφερε ότι στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων της έξυπνης εξειδίκευσης του ΣΕΣ 2014-2020 η οριζόντια εφαρμογή του κριτηρίου της προσβασιμότητας –εφόσον τηρηθεί στην πράξη– προδιαγράφει ένα καλύτερο περιβάλλον έργων, στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο, όπου οι τεχνικές προδιαγραφές για την υιοθέτηση της Σχεδίασης για Όλους έχουν υψηλότατη προτεραιότητα.

Ακολούθησαν ερωτήσεις των μελών που οδήγησαν σε μια γόνιμη συζήτηση, με τελικό συμπέρασμα τη συνέχιση της αγωνιστικής δράσης του σωματείου σε ζητήματα τοπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Κλείνοντας το διάλογο, ο πρόεδρος συνόψισε καίρια ότι το σωματείο πρέπει να εκσυγχρονιστεί, για να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του στις σύγχρονες συνθήκες. Τονίστηκε τέλος πως η σημαντική αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικών δικτύων και άλλων καναλιών κρίνεται αποδοτική, και στο μέτρο του δυνατού ικανή να αναδείξει προβλήματα και να επιφέρει λύσεις.