Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας έγινε γνωστό ότι τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε ο τρίτος και τελευταίος δολωματικός ψεκασμός από εδάφους για την καταπολέμηση του εντόμου του δάκου της ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 2019-2020.

Από τα μέχρι στιγμής συλλεχθέντα στοιχεία της υπηρεσίας φαίνεται ότι το έντομο του δάκου, λόγω έλλειψης ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών (μεγαλύτερων των 40ο C) ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κατόρθωσε να διατηρήσει πληθυσμούς ικανούς να δημιουργήσουν προσβολές με την έναρξη των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων και την πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και στις περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (πεδινές).

Όπως ενημερώνει η υπηρεσία, οι καιρικές ιδιαιτερότητες του θέρους, οδήγησαν σε μία πρώιμη ανάπτυξη του εντόμου κατά περίπου δέκα ημέρες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ παράλληλα η παραγωγή εμφανίζεται να είναι περίπου δεκαπέντε ημέρες πιο όψιμη συγκριτικά.

Συνεκτιμώντας τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης του εντόμου που θα επικρατήσουν από εδώ και πέρα σε σχέση πάντοτε με το όψιμο της παραγωγής κατά την φετινή περίοδο εκτιμάται τι ενέχει ο κίνδυνος και μάλιστα σοβαρός για όψιμες προσβολές.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει από την υπηρεσία η δυνατότητα για την εφαρμογή και τέταρτου κύματος ψεκασμού αφού η αρχική κατανομή κονδυλίων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέβλεπε για τη ΠΕ Λακωνίας και για την συγκεκριμένη ελαιοκομική περίοδο την υπογραφή σύμβασης διενέργειας έως τριών δολωματικών ψεκασμών ανά συμμετέχουσα στο πρόγραμμα ΔΚ ή ΤΚ, συνιστάται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας η λήψη έκτακτων ατομικών ή και συλλογικών μέτρων προστασίας και καταπολέμησης, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο από τις όψιμες προσβολές του εντόμου, ιδιαίτερα σε όσους ελαιοπαραγωγούς σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη συγκομιδή προς τα τέλη Νοεμβρίου ή και αργότερα.

Οι παραγωγοί παρακαλούνται να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στη σωστή επιλογή του σκευάσματος φυτοπροστασίας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα υπολειμματικότητας του εντομοκτόνου στο παραγόμενο ελαιόλαδο ή ελαιόκαρπο, ενώ θα πρέπει ο χρόνος έναρξης της συγκομιδής να εναρμονιστεί σύμφωνα με την υπολειμματική διάρκεια που αναγράφεται στο σκεύασμα που τελικά θα επιλεγεί. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλεύονται τους ειδικούς και να σέβονται τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και ασφάλειας καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά την εφαρμογή των ψεκασμών, κυρίως κοντά σε κατοικημένες περιοχές.