Δέκα προσλήψεις καθαριστριών από το Δήμο Σπάρτης

katharistria

katharistria

Ύστερα από κενά που δημιουργήθηκαν, η σχολική επιτροπή α/θμιας εκπαίδευσης του δήμου Σπάρτης θα προσλάβει δέκα καθαριστές/-στριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των παρακάτω σχολείων, για το σχολικό έτος 2015-2016:

Σχολεία

Θέσεις καθαριστών

4ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης

1

8ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης

1

10ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης

1

Δημοτικό Νηπιαγωγείο Σελλασίας

1

Δημοτικό Σχολείο Λογκανίκου

1

Ειδικό Νηπιαγωγείο Σπάρτης

1

2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης

2

5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης

2

Η αναλυτική ανακοίνωση πρόσληψης, η έντυπη αίτηση, τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της σχολικής επιτροπής (Ευαγγελιστρίας 93), τηλέφωνο 27313 61267.

Οι συμπληρωμένες έντυπες αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο για το σκοπό αυτό έως και την Παραςκευή 23 Οκτωβρίου και ώρα 14.00′.

Τα έγγγραφα της αναλυτικής ανακοίνωσης και του εντύπου της αίτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr), στο πεδίο “Ανακοινώσεις”, απ’ όπου μπορουν να τα εκτυπώσουν οι ενδιαφερόμενοι.