Δέσμευση για φυσικό αέριο σε όλη την Πελοπόννησο μέσα στην τετραετία ζητούν οι “Προοδευτικοί Οικονομολόγοι”

Στην παρακάτω ανακοίνωση προχώρησε η παράταξη “Προοδευτικοί Οικονομολόγοι” του οικονομικού επιμελητήριο, με θέμα “Αποκλεισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το δίκτυο φυσικού αερίου και τις επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης στην τοπική οικονομία”.

Όπως αναφέρουν: “Κατά την έγκριση του νέου πενταετούς προγράμματος 2020-2024 της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΔΑ) από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προκρίθηκε η απένταξη των πόλεων της Τρίπολης, της Κορίνθου, του Άργους, του Ναυπλίου, της Καλαμάτας και της Σπάρτης, δηλαδή το σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη που και απομακρύνει την Περιφέρειά μας από την ένταξή της στον αναπτυξιακό πόρο του φυσικού αερίου.

Με το φυσικό αέριο θα μπορούν να συνδεθούν κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, θερμοκήπια, δημόσια κτίρια και νοσοκομεία.

Ο καθένας λοιπόν καταλαβαίνει ότι η Περιφέρειά μας, με την σύνδεσή της στο δίκτυο του φυσικού αερίου, πέρα του άμεσου οφέλους ανάπτυξης που θα έχει από την υλοποίηση του έργου, θα αποκτήσει και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με την σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και του κόστους παραγωγής για την αγροτική, βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή.

Αντίθετα, η μετακύληση της σύνδεσης με φυσικό αέριο θα κάνει τους παραπάνω παραγωγικούς μας τομείς λιγότερους ανταγωνιστικούς σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επενδύσεις σε έργα υποδομών είναι σήμερα απαραίτητες για να μην δούμε στο μέλλον την ελληνική επαρχεία να μαραζώνει και τους υπερόπτες δασκάλους των εκφράσεων «μα δεν παράγεται τίποτα» να ανθίζουν.

Καλούμε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να δεσμευθούν ότι το φυσικό αέριο μέσα στην τετραετία θα φτάσει σε όλη την Πελοπόννησο”.