Δήλωση για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Patsarinos

Patsarinos

Δήλωση προς τον περιφερειάρχη και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου απηύθυνε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Νίκος Πατσαρίνος, σχετικά με τη συγκρότηση των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας:

“Στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, βιαστικά και εκτός ημερησίας διάταξης, πέρασε η ανασύσταση του διοικητικού συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για τον ορισμό επταμελούς συμβουλίου, όπου χωρίς να γίνει συζήτηση, αποκλείστηκε απ’ αυτό η εκπροσώπηση των μειοψηφιών του περιφερειακού συμβουλίου.

Επειδή:

Σε 1,5 μήνα πρόκειται ν’ αναλάβει η νέα διοίκηση και το νέο περιφερειακό συμβούλιο της περιοχής μας, που πρέπει να τους απασχολήσει η στελέχωση και λειτουργία όλων των οργάνων της Περιφέρειας.

Πρόκειται για τη διοίκηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Μεσσηνίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μέχρι σήμερα, αυτό το όργανο στο νομό Μεσσηνίας όσο και τ’ αντίστοιχα σ’ όλη την Περιφέρεια διαχειρίστηκαν αρκετά και σημαντικά ζητήματα με αδιαφανείς, συνοπτικές και συγκεντρωτικές διαδικασίες (απευθείας αναθέσεις κ.ά.) που προκάλεσαν αρκετές τριβές και αντιπαραθέσεις στο περιφερειακό συμβούλιο.

Η εμπειρία συμμετοχής των μειοψηφιών κατά το παρελθόν σ’ αυτά τα όργανα μόνο θετικά στοιχεία έχουν να επιδείξουν.

Πιστεύουμε και ζητάμε:

1) Να αναβληθεί η λήψη κάθε σχετικής απόφασης για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρι ν’ αναλάβει το νέο περιφερειακό συμβούλιο και η νέα διοίκηση της Περιφέρειας.

2) Να είναι από τα πρώτα θέματα που πρέπει να απασχολήσουν το νέο περιφερειακό συμβούλιο η συγκρότηση και η λειτουργία όλων των οργάνων της Περιφέρειας”.