Δήμος Ανατολικής Μάνης για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου: Ναι μεν αλλά…

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, “ο δήμος Ανατολικής Μάνης δεν αντιτίθεται καταρχήν στις προσπάθειες στήριξης της διαπραγματευτικής προσπάθειας της κυβέρνησης για να βγει η χώρα από την κρίση και είναι διατεθειμένος να συμβάλει με τις λίγες δυνάμεις του, όμως τα χρήματα που υπάρχουν σήμερα στο δήμο επαρκούν μόνο για την κάλυψη υποχρεώσεών του έναντι έργων τα οποία εκτελούνται και πρέπει να πληρωθούν στο άμεσο μέλλον, κοινωνικών παροχών (σχολείων κλπ). Κατά συνέπεια τα λίγα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου θα κατατεθούν σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως επιτάσσει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όταν διασφαλιστεί με νόμιμο τρόπο ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής τούτων στο δικαιούχο δήμο μας, δεδομένου ότι η για αόριστο χρόνο δέσμευση τούτων θα μας οδηγήσει σε αδυναμία εκπλήρωσης των ήδη τρεχουσών υποχρεώσεών μας.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για το χρόνο και τον τρόπο που κάθε δήμος θα λαμβάνει χρήματα που χρειάζεται, από το ποσό που θα καταθέσει υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τότε φυσικά, θα επανέλθουμε για λήψη νέας απόφασης. Καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Συκουτρής Δημήτριος και Πατσάκος Πέτρος”.