Δήμος Ανατολικής Μάνης: Διαγωνισμός για υλικά φωταγώγησης

lamba

lamba

Ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό για την “Προμήθεια υλικών φωταγώγησης της πλαγιάς Ν. Οιτύλου”, προϋπολογισμού δαπάνης 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 11/7, ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών10.00′ πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την προηγουμένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27333 60358, φαξ 27333 60348. Αρμόδιος υπάλληλος είναι ο κ. Θεόδωρος Σφυρής.