Δήμος Ανατολικής Μάνης: Κάλεσμα για συμμετοχικότητα

Gytheio dimarxeio

Gytheio dimarxeio

Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, πρόκειται να συσταθεί στο δήμο Ανατολικής Μάνης. Η εν λόγω επιτροπή μπορεί να αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες.

Καλούνται λοιπόν όλοι οι φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους, ορίζοντας ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος (για τους φορείς), εντός πέντε ημερών και όχι αργότερα από τις 9/9/2014, στα γραφεία του δήμου Ανατολικής Μάνης και στους υπάλληλους κ.κ. Ελένη Καραμπάση και Κων/νο Σαμιώτη (τηλ. 27333 60314-3, φαξ 27330 23813).