Δήμος Ευρώτα: Έως το τέλος του μήνα οι αιτήσεις για τους πλημμυροπαθείς

Ο δήμος Ευρώτα υπενθυμίζει τους ιδιοκτήτες κτισμάτων που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 και βρίσκονται εντός των οριοθετημένων κοινοτήτων ότι:

α) Στις 31/5 λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, που αφορά στην έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του.
Η αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου, θα απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία, που είναι “Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Ν. Μεσσηνίας (Αθηνών 173, ΤΚ 24100, Καλαμάτα)” (τηλ. 27210 96970 και 96971).

β) Την 1/3/2018 (εντός ενός έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης οριοθέτησης), λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας επισκευής, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών.

Η στεγαστική συνδρομή (ΣΣ) συνίσταται σε 60% δωρεάν κρατική αρωγή και 40% άτοκο δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα. Στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται στον δικαιούχο δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη δωρεάν κρατική αρωγή από την αρμόδια υπηρεσία.

Δείτε το ΦΕΚ στην ιστοσελίδα του δήμου Ευρώτα (www.evrotas.gov.gr).