Δήμος Ευρώτα: Βήμα-βήμα η διαδικασία αποζημιώσεων για σπίτια και επιχειρήσεις

Από την Πολιτική Προστασία Δήμου Ευρώτα ανακοινώθηκαν τα εξής:

Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις (βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις) που επλήγησαν από τη θεομηνία – έντονες βροχοπτώσεις της 7ης Σεπτεμβρίου να απευθυνθούν άμεσα στα κατά τόπους ΚΕΠ, προκειμένου να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί. Στη συνέχεια οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για να γίνει καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές. Οι πρώτες αιτήσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Περιφέρεια.

Τα παραπάνω αφορούν ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία καταγράφηκαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα.

Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας από τις αρμόδιες επιτροπές, θα διενεργηθεί επιτόπια αυτοψία και θα ζητηθεί στη συνέχεια η υποβολή, εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την αποζημίωση των επιχειρήσεων αποτελεί η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής.

Κτίρια (επιχειρήσεις, κατοικίες, αποθήκες κλπ)

Στην περιοχή του δήμου βρίσκονται κλιμάκια μηχανικών της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και διενεργούν ελέγχους-αυτοψίες σε κτίρια.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται κυρίως για να:
• διαπιστωθεί η έκταση των βλαβών από την πλημμύρα, ώστε να οριοθετηθεί η πληγείσα περιοχή,
• εκτιμηθεί αν τα κτίρια παρουσιάζουν επικινδυνότητες οι οποίες τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

Για τις κύριες κατοικίες:
Με απόφαση του δημάρχου Ευρώτα έχουν συγκροτηθεί τρεις επιτροπές για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις κατοικίες και τις οικοσκευές. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, καλούνται οι πολίτες να υποβάλουν άμεσα αίτηση και δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2015, Ε1 φορ. έτους 2015, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, πιστοποίηση αναπηρίας εφόσον υπάρχει, αστυνομική ταυτότητα) στα κατά τόπους ΚΕΠ.
Για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγεισών κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, την κάλυψη βασικών βιοτικών στεγαστικών και επιτακτικών αναγκών, αρμόδιες υπηρεσίες είναι αυτές των οικείων δήμων.
Η απαιτούμενη διαδικασία και οι προδιαγραφές υπολογισμού ενίσχυσης οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές αναλύονται στην Π2/οικ. 2673-29/08/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1185Β/2001).