Δήμος Ευρώτα: Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους της επισιτιστικής συνδρομής

Δωρεάν διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει ο δήμος Ευρώτα την Τρίτη 5 Μαρτίου, από τις 10.00′ έως τις 13.00′ στο κλειστό γυμναστήριο Βλαχιώτη.

Ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης οι οποίοι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα διανομών ΤΕΒΑ. Η ενημέρωση των δικαιούχων πραγματοποιείται με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των προϊόντων είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού εγγράφου απ’ όπου να προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

Τέλος, παρακαλούνται να τηρήσουν αυστηρά τις ώρες προσέλευσης.

Πληροφορίες στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ευρώτα και στο τηλέφωνο 27353 60026.