Δήμος Ευρώτα: Δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στα παρακάτω αντικείμενα πρόκειται οργανώσει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του δήμου Ευρώτα:

  • Συμβουλευτική προσωπικής ανάπτυξης και διαχείρισης σταδιοδρομίας: Επαγγελματικό προφίλ, ατομικό σχέδιο δράσης, τεχνικές αναζήτησης απασχόλησης, δεξιότητες επιχειρηματικότητας
  • Συμβουλευτική γονέων και εφήβων: Προφίλ δεξιοτήτων, λήψη αποφάσεων, επαγγελματικός προσανατολισμός

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τον υπάλληλο του δήμου, κοινωνιολόγο – σύμβουλο σταδιοδρομίας Σπύρο Μπαλωμά, κατόπιν ραντεβού. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται, ύστερα από συνεννόηση είτε στο δημαρχείο Σκάλας, είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μπαλωμά στα τηλέφωνα 27353 60026 και 27353 60030.