katharismos oikopedon

Ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (από 1η Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου), ο δήμος Ευρώτα ανακοινώνει τα εξής:

Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, για την υποχρέωσή τους να προβούν σε καθαρισμό των χώρων αυτών (αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της), καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά (το αργότερο έως 30/4/2017).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των χώρων, επιβάλλοντας παράλληλα πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο. Θα βεβαιώνεται σε βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου και επιπλέον θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο

Καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικόπεδα και αγροτεμάχια) να προβούν άμεσα στην κοπή κλαδιών δέντρων ή θάμνων που εξέχουν στο οδικό δίκτυο, γιατί παρεμποδίζουν τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου και γενικότερα για την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Σε αντίθετη περίπτωση, όσον αφορά το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, ο δήμος θα προβαίνει στις ενέργειες και τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αρ. 157/2011 [ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΡΛ-Χ] απόφαση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την κατάρτιση κανονισμού καθαριότητας του δήμου Ευρώτα, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. 428/2016 [ΑΔΑ: 7ΝΟ1ΩΡΛ-ΒΩΡ] απόφαση).