Δήμος Ευρώτα: Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής στους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2059/τεύχος Β/06-07-2016 η αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3057/A321/23.6.2016 απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές της ΠΕ Λακωνίας (ΔΚ Σκάλας, ΤΚ Λεήμονα, ΤΚ Έλους και ΤΚ Αστερίου δήμου Ευρώτα) της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Οι αιτήσεις για βεβαίωση καθορισμού στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και οι αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής/άδεια επισκευής μικρής κλίμακας υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΕΦΚ), εντός ενός έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της αντίστοιχης ΚΥΑ περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, δηλαδή έως 10/3/2017.

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΕΦΚ (ταχ. δ/νση: Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη, 11471 Αθήνα, τηλέφωνο 210 8704711, fax 2106440627).