Δήμος Μονεμβασίας: Προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίου

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Ο δήμος Μονεμβασίας διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου ΤΚ Βελανιδίων (θέση Λεμονιά), προϋπολογισμού 70.589,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – ΤΚ 230 52), στις 13 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ έως 11.00΄. Επίσης οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του δήμου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 14.00΄.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι 3.530 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του δήμου. Επίσης τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα και προς χρήση, στην ιστοσελίδα του δήμου Μονεμβασίας στη διεύθυνση http://www.monemvasia.gov.gr/.

Πληροφορίες κ.κ. Αντώνης Παπαγεωργίου – Μιχάλης Λιβανός, τηλέφωνα 27323 60542 – 572, φαξ 27323 60556, email: papageo@monemvasia.gr, Δήμος Μονεμβασίας – Γραφείο Προμηθειών – Μολάοι 23052.