Δήμος Μονεμβασίας: Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη

Ο δήμος ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει έναν ναυαγοσώστη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με “Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ75/τ.Α’/30-3-2020), από την Παρασκευή 7/8/2020 έως και Τρίτη 11/8/2020 και ώρα 13.00 στα e-mails teobounakos@1315.syzefxis.gov.gr και mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr.

H υποβολή των αιτήσεων μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή θα γίνεται στη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Διοικητικής Μέριμνας, Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, τκ 23200.


Ακολουθήστε τις ειδήσεις του laconialive στο Google News