Δήμος Μονεμβασίας: Ρύθμιση οφειλών σε έως και 100 δόσεις

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Ο δήμος Μονεμβασίας ανακοίνωσε τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26/5/2015, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση η 26η Μαΐου 2015.

Συγκεκριμένα:

α. Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών (τέλη ύδρευσης, τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, τέλη κοινοχρήστων χώρων κλπ) που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26/5 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών.

β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εσόδων του δήμου (κ. Κυριακή Μέντη, τηλέφωνο 27323 60529).