Δήμος Σπάρτης: Αιτήσεις για το μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων

Μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, πρόκειται να καταρτίσει ο δήμος Σπάρτης.
Για το σκοπό αυτό καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι και τις 22/12 στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, στη Μαγούλα. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό – σταθερό), e-mail και fax.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 27313 61134.