Δήμος Σπάρτης: Απολογισμός πεπραγμένων τριετίας

apologismos dimarxou Spartis 4

Την εκ νέου υποψηφιότητά του για το δημαρχιακό αξίωμα ανακοίνωσε ο νυν δήμαρχος Σπάρτης κ. Σταύρος Αργειτάκος, σε συνέντευξη τύπου με θέμα τον απολογισμό της τριετίας που παραχώρησε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου.

Επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι “υλοποιήσαμε όσα είχαμε υποσχεθεί σε ποσοστό άνω του 85%”, ο κ. Αργειτάκος υποστήριξε ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ικανοποιήθηκε μεγάλο κομμάτι από το Τεχνικό Πρόγραμμα. Τονίζοντας με έμφαση ότι οι αιρετοί είναι υπέρ της διαφάνειας, αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλούνται από τις περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα μίλησε διεξοδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη (άλσος “Γουδέ”, ανάπλαση περιοχής Κολυμβητηρίου, ύδρευση Σπάρτης, ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελιστρίας), καθώς και για όσα είναι υπό ένταξη (κόμβος Ξηροκαμπίου, πλατεία Αγίου Ιωάννη).

Όπως εξήγησε, ο στρατηγικός σχεδιασμός της δημοτικής αρχής σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Σπάρτης στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης: περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική – παιδεία – πολιτισμός – αθλητισμός, τοπική οικονομία και απασχόληση, εσωτερική ανάπτυξη του δήμου.

Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος, σύμφωνα με τον κ. Αργειτάκο, είναι οι συνεχιζόμενες μειώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), σε ποσοστά που το 2013 άγγιξαν το 58% και προβλέπεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο το 2014. Εξαιτίας αυτών των μειώσεων υπάρχει δυσκολία στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών, αλλά και αδυναμία στη συντήρηση των τεχνικών υποδομών και στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου.

Επιπλέον, ως αρνητικές παραμέτρους του αναπτυξιακού σχεδιασμού ανέφερε την καθυστέρηση υλοποίησης του ΕΣΠΑ, την περικοπή του προγράμματος “Θησέας”, το κόστος των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων χωρίς τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, την αυξανόμενη ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση αναγκών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τη ραγδαία συρρίκνωση της οικονομικής δυνατότητας των δημοτών που αντανακλάται άμεσα στην είσπραξη των ανταποδοτικών τελών, τη μείωση του προσωπικού εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων και της απαγόρευσης των προσλήψεων, καθώς και την κατάργηση δημοτικών υπηρεσιών (δημοτική αστυνομία, σχολικοί φύλακες).

“Είναι πασιφανές ότι ο οικονομικός προγραμματισμός που έχει αποτυπωθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Σπάρτης περιόδου 2012-2014 δεν υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί πλήρως με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες”, ξεκαθάρισε. Παρά ταύτα σημείωσε πως η δημοτική αρχή θέτει τις παρακάτω προτεραιότητες:

> Συνέχιση της προσπάθειάς της παρά τη μείωση των ΚΑΠ, παράλληλα με ορθολογική περιστολή δαπανών και αύξηση εσόδων.

> Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσπάθεια ενίσχυσης της τουριστικής προβολής του δήμου μέσω διαφόρων δράσεων, όπως συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, συνεργασία με δημοσιογράφους που ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ, αναβάθμιση της τουριστικής ιστοσελίδας του δήμου, προβολή των αγροτουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής μέσω της δημιουργίας ντοκιμαντέρ, της συμμετοχής του δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου” κ.ά.

> Διεύρυνση και συνεχή ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδομών, υπηρεσιών, λειτουργιών, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής πολιτικής. Ο δήμος Σπάρτης συμμετέχει ως επιβλέπων φορέας σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Επίσης στο δήμο πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σπουδαστές των επαγγελματικών σχολών μαθητείας ΕΠΑΣ Σπάρτης.

> Υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μέσα από δράσεις όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του στο τέλος του 2012, αλλά και το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο (λειτουργεί υπό την αιγίδα του δήμου με την εθελοντική προσφορά του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου).

> Το Κοινωνικό Φροντιστήριο (λειτουργεί υπό την αιγίδα του δήμου με την εθελοντική προσφορά συνταξιούχων, εν ενεργεία και άνεργων εκπαιδευτικών).

> Αξιοποίηση κάθε δυνατού χρηματοδοτικού εργαλείου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έργα υποδομών και ανάπτυξης σύμφωνα και με τον άξονα 1 του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου.

Σχετικά με το “Ξενία” ο κ. Αργειτάκος είπε ότι ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία παραχώρησης του ακινήτου στο δήμο Σπάρτης.

Τέλος, αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε φάση υλοποίησης σε όλες τις δημοτικές ενότητες, στην πολύ καλή -όπως είπε- λειτουργία του Γραφείου Δημότη (στο οποίο το 2013 υπεβλήθησαν 3.819 αιτήματα), καθώς και στα έργα της ΔΕΥΑΣ. Ο κ. Αργειτάκος υπενθύμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα “Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σπάρτης”, προϋπολογισμού 6.789.600 ευρώ, και “Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Κλαδά, Κοκκινόραχης και Αφυσσού δήμου Σπάρτης”, με προϋπολογισμό 3.972.900 ευρώ.